Studentrepresentanter sökes

Studentkåren söker studentrepresentanter till Sociologiska institutionens och CESARs beredande och beslutande organ.

Det finns vakanta studentrepresentantposter i:

Institutionsstyrelsen

Sociologiprogrammets programråd

Personalvetarprogrammets programråd

Styrelsen för Centrum för socialt arbete (CESAR)

Socionomprogrammets programråd

Ansök till uppdragen på länken till ansökningsformuläret: Samsek studentreppar 21/22 — . (uskar.se)

Ta tillfället att vara med och påverka din och dina studiekamraters utbildning och samtidigt få en merit att lägga till ditt CV. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin