VIKTIGT gällande undervisningen vid Sociologiska institutionen inkl. Cesar för VT22 period 1

Beslut har fattats om hur undervisningen under period 1 VT22 (17 januari till 17 februari) ska bedrivas vid Sociologiska institutionen inklusive Centrum för socialt arbete (Cesar). I korthet består beslutet i att:

- som regel tillhandahålla undervisning i fysisk form och som undantag i digital form då det bedöms nödvändigt av kursansvarig lärare och studierektor,
- mindre föreläsningar, grupparbeten, workshops och seminarier kommer således huvudsakligen ges på campus, medan större föreläsningar kan komma att ges online,
- datalaboratorier o. dyl. kan komma att hållas digitalt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin