Stipendiehandbok för Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Den här handboken beskriver hur du ansöker om ett Erasmusstipendium för blandad mobilitet och dina skyldigheter som mottagare av ett Erasmusstipendium.

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet kan sökas ifall att du är antagen till ett kurs eller program som är en kombination av fysisk mobilitet (på minst fem och max 30 dagar) och en obligatorisk virtuell komponent antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten.

Detta gäller studenter från Uppsala universitet på alla nivåer: kandidatexamen, magister- och doktorander. Doktorander är dock undantagna kravet att ha en obligatorisk virtuell komponent, så länge doktoranden inte deltar i den kortvariga blandade mobiliteten genom en så kallad blended intensive programme (BIP).

Ansökningen görs digitalt via systemet MoveON. Du hittar länken till ansökningsformuläret på sidan om Erasmusstipendiet för blandad mobilitet. Efter ansökan har stängt handläggs alla ansökningar. Det finns ytterligare några moment som du är skyldig att göra för att få din första stipendieutbetalning.

1. Learning Agreement (LA)

Du är skyldig att ha upprättat ett Learning Agreement innan utresa/i samband med terminsstart. I ditt Learning Agreement framgår vilken kurs du ska läsa vid värdlärosätet. För att ditt Learning Agreement ska vara komplett ska det vara underskrivet av dig, din internationella koordinator vid Uppsala universitet och vid värdlärosätet.

2. Grant Agreement (GA)

När vi handlagt din ansökan kommer ett Grant Agreement skickas ut till dig där den totala stipendiesumman framgår. Detta Grant Agreement ska du läsa igenom, skriva under och ladda upp i MoveON. Om start- och/eller slutdatum som du angivit i ansökan har ändrats så har du möjlighet att ändra dessa i MoveON i samband med att du laddar upp ditt Grant Agreement. Ditt stipendium kommer sedan att räknas om baserat på de nya datumen, vänligen notera att stipendiesumman i ditt Grant Agreement i dessa fall inte längre är giltig.

3. Travel Grant Agreement (TGA)

Du som tilldelats ett resestipendium för att resa hållbart till din slutdestination kommer att få ett så kallat Travel Grant Agreement som du måste skriva under och ladda upp i MoveON tillsammans med ditt Grant Agreement.

Utbetalning av resestipendium

Resestipendiet betalas ut i sin helhet tillsammans med utbetalningen av ditt Erasmusstipendium om du reser tur och retur eller delbetalar tågluffarkort. Om du reser hållbart enkel väg, får du Erasmusstipendiet efter att du skickat in all nödvändig dokumentation, biljetter och en kort reserapport efter ditt utbyte. Vänligen notera att du blir återbetalningsskyldig om du inte använder stipendiet till hållbart resande eller om du inte skickar in biljetterna efter ditt utbyte.

 

Kontaktuppgifter

Du kommer i huvudsak att ha kontakt med Uppsala universitet per mejl. Därför är det av största vikt att du ser till att den mejladress du angivit i ansökan är giltig hela utbytet och minst tre månader efter avslutat Erasmusutbyte. Se därför till att alltid meddela oss på erasmus@uu.se om du skulle byta mejladress. Vi vill även be dig att lägga till de två mejladresser som vi använder: erasmus@uu.se och noreply.uu@moveon4.de som betrodda adresser i din egen mejl samt regelbundet se över innehållet i din skräppost eftersom mail från oss ofta hamna där.

Att göra om något ändras under studietiden

Du måste omedelbart meddela din internationella koordinator och Erasmusteamet vid Enheten för internationell mobilitet om förändringar, såsom avhopp eller förkortning av studieperiod.

Försäkring

Du är försäkrad dygnet runt i värdlandet under hela utbytet samt två veckor innan och två veckor efter utbytet. För mer information om hur du gör en skadeanmälan se Kammarkollegiets information om Student UT. För assistans dygnet runt vid akutsituationer som inte kan vänta till Kammarkollegiets växel är öppen: kontakta Falck Global Assistance på +46 8-587 717 49.

Om du beviljats ett resestipendium för att ta tåget till din studiedestination och planerar att stanna på vägen, tänk då på att du måste teckna en tilläggsförsäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring gäller för en så direkt resa som möjligt.

För dig som är EU/EES medborgare och ska göra ett utbyte i ett EU/EES ska du beställa ett så kallat EU-försäkringskort innan utresa, som ger dig rätt till nödvändig sjukvård i EU/EES-länder. I Sverige beställs detta via Försäkringskassan.

Nedan följer information om den slutdokumentation som ska lämnas in efter Erasmusutbytet. Dokumentationen bör lämnas in så snart som möjligt men senast en månad efter utbytets slut. Om du inte hinner lämna in inom en månad, vänligen informera oss på erasmus@uu.se.

Certificate of Attendance

Ett Certificate of Attendance är ett dokument som innehåller information om ditt start- och slutdatum och är underskrivet av dig och din internationella koordinator vid värdlärosätet. Du ansvarar själv för att få dokumentet underskrivet och det är bra att få detta innan avresa. Dokumentmallen finns i länklistan längst ned på sidan om Erasmusstipendiet för blandad mobilitet. Detta dokument ska du ladda upp i MoveON.

Resebevis med hållbara transportmedel

Om du har ansökt om extra medel för gröna transportmedel och Green Travel Grant ska du ladda upp kvitton i MoveON i slutet av din blandade mobilitet och skriva en kort rapport. Som bevis på samåkning i bil kan du ladda upp kvitton från biluthyrningen, bensin och vägtullar.

Checklista – före sista utbetalningen

 • Skicka in samtliga obligatoriska dokument via MoveON:
  • ett underskrivet Certificate of Attendance
  • ditt Learning Agreement om du gjort några ändringar
  • reserapport
  • färdbevis om du beviljats resestipendium

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet betalas ut i sin helhet i samband med startperioden. Om du av någon anledning förkortar ditt utbyte, kommer ditt stipendium att räknas om enligt datum som anges i Certificate of Attendance och du kan komma att få betala tillbaka delar av ditt stipendium

Checklista – Att göra innan utbetalningen

 • Lämna in en fullständig stipendieansökan i MoveOn.
 • skriv under och ladda upp ditt Grant Agreement i MoveOn.
 • För dig som tilldelats ett resestipendium: skriv under och ladda upp ditt Travel Grant Agreement i MoveOn.
 • För studenter med funktionsnedsättning: du har lämnat in ett intyg från samordnare för pedagogiskt stöd, läkare, psykolog etc. för extra bidrag eller en särskild ansökan för inkluderingsstöd som har godkänts av Universitets- och högskolerådet (UHR).
 • För studenter med barn: du har laddat upp familjebevis i MoveOn för extra bidrag eller en särskild ansökan för inkluderingsstöd som har godkänts av UHR.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin