Erasmus+ ICM-stipendiet

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett stipendieprogram som ger dig möjlighet att studera i utvalda länder utanför EU med stipendium.

Du studerar på ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Erasmus+ ICM på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Du får dessutom Erasmus+ ICM-stipendium från Europeiska kommissionen.

Har du blivit tilldelad en utbytesplats där du är behörig ett Erasmus+ ICM-stipendium kommer vi att kontakta dig.

För att kunna söka Erasmus+ ICM-stipendiet behöver följande villkor uppfyllas:

 • Du ska i Uppsala universitets centrala ansökningsomgång för utbytesstudier ha beviljats ett utbyte till någon av universitetets ICM-partneruniversitet.
 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt har för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 • Du har klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa.
 • Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Har du blivit tilldelad ett utbyte till något av följande universitet kan du ansöka om Erasmus+ ICM-stipendiet:

 • Albanien
  • Universitetin Europian i Tiranёs
 • Georgien
  • Ilia State University
 • Israel
  • Hebrew University of Jerusalem
 • Kazakstan
  • KIMEP University
 • Uruguay
  • Universidad ORT

Alla studenter som beviljats ett Erasmus+ ICM-stipendium får:

 • 700 euro/månad
 • Resebidrag (se listan nedan för bidragsnivåer för respektive land)
 • Försäkring genom Kammarkollegiet (byrå för juridiska, finansiella och administrativa tjänster)

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte alltid heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. I beräkningen av stipendiet används den växelkurs som gällde det datum Uppsala universitet mottog medel från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet utbetalas.

Resebidrag till respektive land:

 • Albanien: 360 €
 • Georgien: 360 €
 • Israel: 530 €
 • Kazakstan: 820 €
 • Uruguay: 1500 €
Student on top of a mountain with their arms wide open.

Extra stipendiemedel för inkluderingsstöd

Uppsala universitet har tilldelats extra medel för inkluderingsstöd för deltagare som söker Erasmus+ ICM-stipendiet med bakgrund som ”fewer opportunities”. Antalet stipendier för detta ändamål är begränsat.

Som fewer opportunities räknas funktionshinder, hälsoproblem, hinder kopplade till utbildnings- och träningsystem, kulturella skillnader, sociala- och ekonomiska hinder, hinder kopplade till diskriminering samt geografiska hinder.

Ange i din stipendieansökan när du söker Erasmus+ ICM-stipendiet att du även vill söka dessa medel.

Ansökan

 1. Du söker först ett utbyte till ett av programländerna inom Erasmus+ ICM via de centrala avtalen vid Uppsala universitet.
 2. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett utbyte där du är behörig till ett stipendium från Erasmus+ kommer du få information om hur du gör din stipendieansökan.
 3. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Ansökan är öppen:

Restriktioner

Utbytet kan inte ske om det finns en avrådan eller förbud mot resor från den svenska regeringen eller Uppsala universitet. Du behöver följa utvecklingen, både via universitetets webb och Utrikesdepartementets rekommendationer.

 • För studier som startat på hösten: 1 maj–31 maj
 • För studier som startar på våren: 1 november–30 november

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för ansökan om Erasmus+ ICM-stipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under och efter ditt utbyte.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 23/4, 30/4, 9/5 och 6/6 2024.
 • Extrainsatt drop-in erbjuds 13/5 och 15/5 2024 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin