Erasmuspraktik

Du kan få stipendium från Erasmus+ för att göra praktik eller vissa andra studierelaterade verksamheter i Europa, så länge det är kopplat till ditt studieområde.

Ett stipendium för flera studieaktiviteter

Du kan använda Erasmuspraktikstipendiet för flera studierelaterade aktiviteter på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. T.ex. kan stipendiet finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete. Ett självständigt arbete kan vara ett exjobb, en C-, D-, eller masteruppsats eller en doktorsavhandling. Andra studentaktiviteter som skulle kunna finansieras med stipendiet är volontärarbete, sommarjobb eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det viktiga är att din institution har godkänt aktiviteten som relevant för dina studier.

För doktorander

Om du är doktorand vid Uppsala universitet har du möjlighet att anpassa Erasmuspraktikstipendiet till ännu fler aktiviteter. Kontakta erasmus@uu.se för att få veta mer.

Stipendienivåer

Grupp 1 består av programländer med högre levnadskostnader:

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Lichtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

Grupp 2 består av programländer med lägre levnadskostnader:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nederländerna
 • Nordmakedonien
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Du måste själv hitta en lämplig praktikplats innan du söker om ett Erasmusstipendium. Du kan själv kontakta företag eller organisationer som du är intresserad av, kanske kan även din institution hjälpa dig då de ofta har breda kontaktnät inom forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. I vår länklista längst ned på denna sida hittar du också exempel på några bra sidor som du kan använda dig av.

När du väl hittat en praktikplats är det dags att skriva ett så kallat Learning Agreement for Traineeship. Ett Learning Agreement for Traineeship är ett avtal mellan praktikanten, värdorganisationen och Uppsala universitet och innehåller bland annat information om praktikplatsen, hur länge praktiken varar, antal arbetstimmar per vecka, vad du som praktikant förväntas göra och lära dig.

Nu är du redo att ansöka om Erasmuspraktikstipendiet! Ansökan sker elektroniskt via systemet MoveON.

Ansökan består av följande delar:

 1. Ansökningsformulär i MoveON
 2. Academic Purpose Statement
 3. Learning Agreement
 4. Betygsutdrag för högskolepoäng
 5. Eventuellt ett buddy/mentorintyg

Ansökan

Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Ansökningsperioder för läsåret 2023/2024

 • 1–15 september 2023
 • 1–15 november 2023
 • 1–15 januari 2024
 • 1–15 mars 2024
 • 1–15 maj 2024

Instruktioner

Del 1. Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1.

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmuspraktikstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmuspraktikstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2.

 

 1. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.
 2. Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

Extrainsatta drop-in-tillfällen

 • Fredag 10 november 2023 kl. 13.00–14.00.
 • Onsdag 15 november 2023 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin