Erasmusstipendiet för praktik utanför EU

Inom Erasmus+ programmet kan du få ett stipendium för att genomföra en praktik utanför EU. Stipendiet kan till exempel finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete vid ett företag, en organisation eller ett universitet. Ett självständigt arbete kan vara en praktikkurs, ett exjobb, en C-, D-, eller masteruppsats eller en doktorsavhandling. Det viktiga är att din institution har godkänt aktiviteten som relevant för dina studier. Volontärarbete är inte berättigade till finansiering.

Du kan göra genomföra en Erasmuspraktik utanför EU:

 • Inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet
 • Inom ramen för ett examensarbete eller doktorsavhandling

För att kunna söka Erasmuspraktik måste följande kriterier uppfyllas:

 • Du ska studera med avsikt att ta ut en examen inom grund, master - eller forskarutbildning vid Uppsala universitet.
 • Du ska ha klarat universitetsstudier om minst 60hp. Även poäng från andra universitet eller högskolor kan räknas in i dessa 60hp.
 • Du är registrerad som student vid Uppsala universitet vid ansökan.
 • Du har ordnat en praktikplats som godkänts av din institution. Den ska vara relevant för din utbildning och framtida karriär.
 • Organisationen där praktiken sker är godkänd.
 • Praktiken sker på heltid under hela praktikperioden. Heltid avser 40 timmar/vecka. Ibland förekommer viss variation på vad som anses som heltid inom olika länder. Är din praktik mindre än 40 timmar/vecka krävs en officiell motivation från din praktikplats.
 • Du får inte samtidigt ha ett annat EU-finansierat stipendium.

Du kan få ett Erasmusstipendium flera gånger men följande regler gäller för hur länge och hur många gånger du kan söka ett Erasmusstipendium:

 • Din praktik måste både påbörjas och avslutas inom tidsperioden 1 juli 2024–30 juli 2025.
 • Inom Erasmusprogrammet räknas en månad som 30 dagar. Du kan sammanlagt få Erasmusstipendium i max 12 månader (360 dagar) för varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka med Erasmusstipendium i totalt 24 månader (720 dagar) under hela utbildningen.
 • För dig som har varit på ett utbyte eller praktik med ett Erasmusstipendium tidigare, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas även den perioden in i de 12 månaderna (360 dagarna).

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med din praktik. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

I beräkningen av stipendiet används Europeiska centralbankens växelkurs det datum Uppsala universitet mottog medlen från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet betalas ut.

Stipendienivårer

Det finns tre stipendienivåsgrupper för stipendiet för Erasmuspraktik utanför EU. Om din praktik genomförs i ett land som tillhör grupp 3, erhåller du även automatiskt ett resebidrag baserat på avståndet till praktiklandet.

Grupp 1: 660 euro/månad

 • Andorra
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanen

Grupp 2: 710 euro/månad

 • Färöarna
 • Schweiz
 • Storbritannien

Grupp 3: 700 euro/månad

 • Alla övriga icke-EU länder som inte ingår i Erasmus
Student on top of a mountain with their arms wide open.

Språkkurs innan praktikens början

Du har möjlighet att genomföra en språkkurs i värdlandet innan din praktik börjar och i så fall kan du eventuellt kvalificera dig för ytterligare stipendium.

Språkkursen kan vara av valfri längd i det språk du kommer att använda under praktiken eller i värdlandets lokala språk. Det är ditt ansvar att hitta en godkänd kurs, från din praktikorganisation eller ett lärosäte i värdlandet, i samband med din praktik

Observera att språkkursen inte får räknas in i minimidagarna för Erasmuspraktik. Du får inte stipendium för eventuell kursavgift eller dagar mellan språkkursen och praktikens början. Du anger datum för språkkursen direkt i din ansökan

Ansökan

Du söker Erasmusstipendiet för praktik utanför EU efter att du har ordnat en praktikplats. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats.

Ansökningsperioder för läsåret 2023/2024:

 • 1–30 november 2023
 • 15 april–15 maj 2024

Instruktioner till ansökan

Begränsningar

 1. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.
 2. Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Ansökningshandbok: Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok: När du blivit beviljad ett stipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium för praktik finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 6/6 2024.
 • 21-30/5 hålls drop-in endast på Zoom. Det är alltså inte öppet för drop-in i Segerstedthuset dessa dagar.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller ENLIGHT Joint Courses: mobility@uu.se.
 • För frågor om stipendiet Minor Field Studies: mfs@uadm.uu.se
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin