Erasmusstudier i Schweiz

Den schweiziska regeringen erbjuder ett stipendium som heter SEMP på 380 CHF/månad till inkommande utbytesstudenter. Summan motsvarar ungefär 386 €.

Du som planerar att genomföra utbytesstudier i Schweiz under läsåret 2022-2023 (HT22 och VT23) har möjlighet att ansöka om Erasmusstipendiet för studier på 510 €/månad. Du kan kombinera Erasmusstipendiet med CSN.

Om du planerar att genomföra utbytesstudier i Schweiz under läsår 2023-2024 och framåt kommer du inte kunna ansöka om Erasmus+ stipendiet. Du kan dock ansöka SEMP-stipendiet på 380 CHF/månad från den schweiziska regeringen. Notera att du inte kan få CSN samtidigt som du får SEMP-stipendiet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin