Extramedel för hållbart resande

Utöver Erasmusstipendiet för studier, blandad mobilitet och praktik så kan du ansöka om och få två bidrag för att resa hållbart: det extra bidraget för gröna transportmedel och Green Travel Grant.

Detta extra medel är inte tillgängligt för studenter som genomför en Erasmus-praktikutbildning utanför EU inom ett av länderna i stipendienivågrupp 3.

Detta gäller för att kunna söka extra medel för hållbart resande:

  • Majoriteten av den totala resan (tur och retur) ska vara med grönt färdmedel för att du ska vara berättigad till extra medel för hållbart resande. Enkel väg gäller inte.
  • För att vara berättigad till bidrag för samåknings måste det vara minst två personer i bilen. Som bevis på samåkning kan du ladda upp kvitton från biluthyrningen, bensin, bro och vägtullar.
  • Om du gör ett eller flera stopp under resan måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring, som du får automatiskt om du har ett Erasmusstipendium, gäller endast för en så direkt resa som möjligt.
  • Observera att resestipendiet endast är möjligt om du reser från din ursprungsort, alltså den plats där sändande organisationen är belägen, till den plats där aktiviteten äger rum, det vill säga den plats där mottagande organisationen är belägen.
  • Så länge du inte flyger kan du kombinera olika hållbara transportsätt (cykel, buss, tåg, samåkning). Du får använda färja endast för en kort sträcka, och om resten av resan (tur och retur) sker med ett grönt transportsätt (cykel, tåg, buss, samåkning) och inte med flyg.

Om du väljer att resa hållbart till din slutdestination (cykel, tåg, buss och samåkning) har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Dessa dagar kommer att läggas till din totala studieperiod i slutet av ditt utbyte.

Ansökan

  1. Ange att du planerar att resa med ett av de godkända hållbara transportmedlen till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveON.
  2. Ladda upp kvitton från det hållbara transportmedlet i MoveON. Till exempel tågbiljett eller kvitto för drivmedel.

Enheten för internationell mobilitet utlyser varje termin ett antal resestipendier om max 190 EUR för studenter som väljer att resa hållbart till och från sin studieort. Summan kan användas antingen till en tur-och-retur-biljett eller för att delbetala ett tågluffarkort.

Om det blir många sökande kommer stipendierna att beviljas genom lottning. Har du tilldelats ett Green Travel Grant tidigare kommer din ansökan dock inte prioriteras.

Ansökan

  1. Ange att du planerar att resa med cykel, tåg, buss eller bilsamåkning till din studiedestination direkt i ansökan i MoveON.
  2. Om du sedan tilldelas Green Travel Grant kommer du att få dokumentet Travel Grant Agreement via mejl. Signera det och ladda upp det i MoveON.
  3. Ladda upp kvitton från det hållbara transportmedlet i MoveON. Till exempel tågbiljett eller kvitto för drivmedel.

Om du redan skickat din ansökan

Om du bestämmer dig för att resa grönt efter att du lämnat in din ansökan kan du kontakta erasmus@uu.se. Vi godkänner Green Travel Grant i mån av tillgång och delar ut cirka 45 stipendier per termin.

Utbetalningar av extra medel

Det extra medlet för hållbara transportmedel betalas ut i sin helhet efter att du lämnat in ditt undertecknade Travel Grant Agreement och efter att du har laddat upp kvitton och biljetter som bekräftar din resa.

Kontakt

Behöver du hjälp med din ansökan om extra medel för hållbart resande? Kontakta oss på erasmus@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin