Fristående kurser utomlands

Som student vid Uppsala universitet så har du möjlighet att söka fristående kurser eller sommarkurser utomlands via nätverket ENLIGHT. Kurserna erbjuds så väl fysiska som virtuella, eller som en kombination av de två inom en så kallad blandad mobilitet.

Kurserna kan vara allt från 3hp till 10hp, och är ett bra alternativ för dig som vill vara internationell på hemmaplan eller som inte önskar vara utomlands en hel termin.

ENLIGHT är en europeisk universitetsallians med målet att skapa en öppen plats för lärande för att få tillgång till de bästa kurserna och undervisningsmöjligheterna inom alla ämnesområden på de tio ENLIGHT-universiteten.

De tio partneruniversiteten inom ENLIGHT:

För att söka fristående kurser och sommarkurser behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll som finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan.
 • Du måste kunna möta behörighetskraven för respektive kurs som du söker. Kurskraven finns i kurskatalogen på ENLIGHT:s hemsida.
 • Om du läser en fristående kurs i ett blandat undervisningsformat måste du kunna fysiskt närvara vid partneruniversitetet vid den obligatoriska fysiska delen av din blandade mobilitet. Kursdatum finns tillgängligt i kurskatalogen på ENLIGHT:s hemsida.

Hur många gånger kan jag söka?

Det finns inga begränsningar för hur många gånger du kan söka under din utbildning, men du kan endast söka upp till och med tre kurser per termin. Observera dock att du endast kan få Erasmusstipendiet för studier och Erasmusstipendiet för blandad mobilitet i sammanlagt 12 månader per studienivå.

Studenter med uppehållstillstånd och avgiftsbelagda studenter

Mer information om vad du som student med uppehållstillstånd eller som avgiftsbelagd student behöver veta innan du ansöker om fristående kurser utomlands via ENLIGHT finns att hitta bland ansökningsinstruktionerna.

Du som student har möjlighet att läsa fristående kurser och sommarkurser som hålls både mellan terminerna och under terminstid. Det erbjuds så väl fysiska som virtuella kurser samt kurser med blandat undervisningsformat, det vill säga både delvis fysiskt och delvis virtuellt.

Kurserna kan vara allt mellan 3hp till 10 hp. Inom utbudet av fristående kurser och sommarkurser finner du interdisciplinära kurser på både kandidat- och masternivå.

Samtliga fristående kurser och sommarkurser som erbjuds tillhandahålls inom ramen för nätverket ENLIGHT. Du hittar kursutbud och kurskatalog via ENLIGHTs hemsida. I kurskatalogen hittar du kunskapskrav för respektive kurs samt länken till ansökan.

För att undersöka möjligheterna att tillgodoräkna en kurs behöver du kontakta din studievägledare, internationella koordinator eller programsamordnare vid din institution innan du söker kursen. Läs mer om att tillgodoräkna kurser.

Eventuella sommarkurser utlyses under vårterminens ansökningsomgång.

Ansökan

 1. Du hittar aktuellt kursutbud i kurskatalogen på ENLIGHT:s hemsida
 2. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Ansökan är öppen:

 • 15 mars–15 april för studier med start sommaren eller höstterminen
 • 15 oktober–15 november för studier med start vårterminen

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Planerar du att läsa fristående kurser och sommarkurser i ett blandad undervisningsformat så kan du söka Erasmusstipendiet för blandad mobilitet. Stipendiet kan sökas ifall att du är antagen till en kurs eller program som är en kombination av fysisk mobilitet (på minst fem och max 30 dagar) och en obligatorisk virtuell komponent antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten.

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 28/3, 23/4, 9/5 och 6/6 2024.
 • Extrainsatt drop-in erbjuds 13/5 och 15/5 2024 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin