Ansökningshandbok för utbytesstudier

Här hittar du information om hur du ansöker om centralt administrerade utbytesstudier via Uppsala universitet.

Viktig information

Ansökan om utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen genomgår en översyn. Nya instruktioner för ansökningsprocessen för utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen kommer att publiceras på denna webbsida före öppnandet av ansökningsomgången den 15 april 2024.

Det första du måste göra innan du påbörjar din ansökan är att se över utbytesavtalen.

På sidan där du hittar alla centralt administrerade utbytesavtal finns viktig information om bland annat:

 • vilka ämnen som avtalet omfattar och om avtalet gäller kurser på kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • länkar till kurskataloger
 • undervisningsspråk samt om det krävs någon form av intyg på språkkunskaper.
 • terminstider
 • kringservice som bostad, välkomstarrangemang etc.
 • rapporter från tidigare utbytesstudenter
  • rapporterna finns att hitta på respektive universitets sida genom att klicka på knappen "Read Exchange Reports".

Olika utbytesavtal vid varje ansökningsomgång

Alla utbytesavtal är inte sökbara vid varje ansökningsomgång. Vilka universitet som blir sökbara i respektive ansökningsomgång publiceras på sidan om sökbara universitet när ansökan öppnar.

Vid ansökningsperiodens start publiceras en länk till ansökningsformuläret MoveON på sidan om utbytesstudier. I samband med att ansökan öppnar publiceras en lista med sökbara universitet. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla följande delar:

 1. Val av universitet
 2. Kursförslag för samtliga sökta universitet
 3. Academic Purpose Statement
 4. Resultatintyg
 5. Registreringsintyg
 6. Eventuella resultat från språktest
 7. Eventuellt intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-, mentor-, buddy- eller välkomstverksamhet.
 8. Eventuellt intyg på vissa studentrepresentationsposter

1. Val av universitet

Du får söka till max sex universitet. Du väljer universitet i ansökan i MoveON. En lista över vilka universitet som är sökbara för en viss ansökningsomgång publiceras i samband med att ansökan öppnas. Genom att välja flera universitet har du större chans till att bli tilldelad en utbytesplats. Sök dock bara de universitet du verkligen kan tänka dig att studera vid.

2. Kursförslag

För varje universitet du söker till behöver du också ange ett kursförslag motsvarande heltidsstudier för en (1) termin. Syftet med att ange ett kursförslag är för att du ska ha en uppfattning om det kursutbud som finns vid de universitet du söker till. Till din hjälp har du sidan med centralt administrerade utbytesavtal. Där kan du klicka dig in på respektive universitet för att hitta information om följande:

 • Avtalets omfattning: Vilka ämnen avtalet omfattar.
 • Tillåten akademisk studienivå på studier: Kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • Konvertering av poäng: Vid Uppsala universitet ger heltidsstudier under en termin 30 hp. Universitet i andra länder använder andra enheter. Här får du hjälp att översätta deras poängsystem till svenska högskolepoäng, så att du kan hitta kurser motsvarande 30 hp.
 • Undervisningsspråk: Vilket/vilka språk undervisar universitetet på.
 • Länkar till kursinformation: Här hittar du också länkar till var du hittar information om kurser på våra partneruniversitets webbsidor.
 • Tidigare studenters erfarenhet: I utbytesrapporter från tidigare studenter berättar de om hur de upplevde studierna. Se knappen “Read Exchange Reports”.

Bra att veta när du letar kurser:

 • Ditt kursförslag är ett önskemål om kurser och kan alltså ändras. Exakt när du gör ditt slutgiltiga kursval beror på vilket universitet du åker till. Vid en del universitet fastslås ditt kursval innan du åkt, andra tillämpar först till kvarn-system i början på terminen. Det är också partneruniversitetet som beslutar om du är behörig att läsa en kurs.
 • Under ditt utbyte kan du läsa kurser som skulle kunna tillgodoräknas mot din tänkta examen i slutet av dina studier. För att tillgodoräkningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ha kontakt med studievägledaren på din institution vid Uppsala universitet för goda råd och tips om hur du ska tänka när du väljer kurser under ditt utbyte. Läs mer om att tillgodoräkna kurser.
 • En del partneruniversitet har kurskataloger, andra saknar kataloger och du måste därför leta efter kurser genom att hitta utbildningsprogrammen och titta i programstrukturen. I många fall kan det också saknas en aktuell kurskatalog för just den termin du söker ditt utbyte, utgå då från den senast publicerade kurskatalogen.
 • Ibland kräver en kurs förkunskaper (prerequisites). Sök upp den kurs som anges som ett förkunskapskrav och gör en egen uppskattning om du har läst det efterfrågade innehållet eller ej.

3. Academic Purpose Statement (APS)

I din Academic Purpose Statement ska du beskriva vilka möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling du har identifierat på det universitet du vill åka till. Ditt utbyte är ett akademiskt utbyte och din APS bör ha ett sådant fokus.

Syftet med att skriva en APS är alltså:

 • att förklara varför ditt val av land och eller stad är relevant för ditt utbyte.
 • att förklara varför ditt val av universitet är relevant för ditt utbyte.
 • att förklara ditt val av kurser som du önskar läsa.
 • att förklara och reflektera över hur ditt utbyte passar in i dina framtidsplaner.
 • att tänka långsiktigt och identifiera vilka krav som ställs på kunskaper och kompetenser i den arbetsmarknad du drömmer om att jobba i.
 • att förklara vilka kunskaper och kompetenser/soft skills som du behöver utveckla och hur det ska ske.
 • att förklara vilka möjligheter universitet erbjuder för ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling. Här är bara några förslag på möjligheter att undersöka bland flera: Finns det en forskargrupp som håller öppna föreläsningar i ett ämne du är intresserad av? Finns det studentorganisationer inom dina intresseområden du kan delta i? Ger universitetet möjlighet till studiebesök till intressanta destinationer eller organisationer?

APS-bedömning

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring hur ditt val av land, stad, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter samt extra curricula aktiviteter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär.

För poängbedömning av APS:en, se avsnittet om Urval.

Riktlinjer för APS

 • Språk: Du ska skriva en APS per undervisningsspråk oavsett hur många universitet du söker till. Om du bara sökt universitet som undervisar på exempelvis engelska ska du skriva en (1) APS på engelska. Om du sökt några universitet som undervisar på engelska och några som undervisar på spanska måste du skriva två APS:er; en på engelska och en på spanska.
 • Antal ord: Du får använda maximalt 600 ord.
 • Förstahandsvalet: Vi rekommenderar att du fokuserar din APS på ditt förstahandsval av universitet om dina övriga val följer ungefär samma resonemang. Om något val avviker kan du nämna det kort.

Din APS kommer läsas av enheten för internationell mobilitet och utgör grunden för urvalet i ansökan om utbytesstudier.

4. Resultatintyg

Bifoga ett resultatintyg från Ladok. Har du läst vid andra svenska universitet bifogar du ett nationellt resultatintyg. Se även till att eventuella delkurser med toppbetyg syns i utdraget. Ifall de inte syns, då kan vi inte räkna med de toppbetygen.

Har du läst en fullständig kandidatexamen, till exempel en Bachelor’s degree, från ett utländskt universitet och alla betygsdokument finns på antagning.se kan vi utvärdera dina toppbetyg i din ansökan om utbytesstudier.

5. Registreringsintyg

Du som söker utbyte via avdelningen för internationalisering måste vara registrerad på 30 hp, alltså vara en aktiv student vid ansökningstillfället. Detta styrks med ett registreringsutdrag från Ladok som du själv kan ladda ner. Du kan också kontakta din institution eller Studentservice för hjälp med detta.

6. Eventuella resultat från språktest

Om du söker ett universitet där vi måste ha ett språktest redan vid ansökningstillfället till enheten för internationell mobilitet bifogar du det i din ansökan. Information om det behövs direkt till oss eller senare i ansökan till ditt värduniversitetet finns i respektive universitetsinformation som du hittar länkad på sidan om sökbara universitet.

7. Eventuellt intyg om engagemang inom fadder-, mentor-, buddy- eller välkomstverksamhet.

Om du vid Uppsala universitet varit aktiv som fadder/mentor/buddy eller deltagit i välkomstverksamhet för nya studenter kan du be den organisation som ansvarade för aktiviteten att skriva ett intyg till dig om genomfört uppdrag.

8. Eventuellt intyg på vissa studentrepresentationsposter

Studentrepresentationsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017. Detta måste styrkas med intyg underskrivet av behöriga undertecknare. 

Din ansökan kommer att poängsättas enligt dina betyg, din APS och övrigt meriterande.

Betyg: 1–4 poäng

Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg (bedömningen är alltså inte relativ till hur många poäng du redan läst). De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

 • De lägsta ~16 % av alla sökande får 1 poäng
 • De näst lägsta ~34 % får 2 poäng
 • De näst bästa ~34 % får 3 poäng
 • De bästa ~16 % får 4 poäng

Har du till exempel tagit en 30 hp kurs och fått slutbetyget VG, då skriver du in 30 i VG rutan, se exempel 1 nedan. Ifall du fått slutbetyget G på en 30 hp kurs, men fått högsta betyg i någon av delkurserna, då skriver du in den summan istället, se exempel 2. Du kan dock inte räkna med både slutbetyget samt delkurserna med toppbetyg så att du räknar samma toppbetyg flera gånger.

För studenter som endast kan få betyg G/U inom sina program så fördubblas istället poängen på APS:en.


Exempel 1

Slutbetyg 30 hp VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG
Betyg i delkurs 7,5 VG

 • Skriv: 30 hp VG.

Exempel 2

Slutbetyg 30 hp G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 G
Betyg i delkurs 7,5 VG

 • Skriv: 7,5 hp VG.


Academic Purpose Statement (APS): 1–4 poäng

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring hur ditt val av land, stad, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter samt extra curricula aktiviteter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

 • 0 poäng: Inlämnad, men ej godkänd, på grund av undermålig kvalitet, exempelvis skriven på fel språk.
 • 1 poäng: Väldigt svag akademisk och professionell motivering.
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig akademisk och professionell motivering.
 • 3 poäng: Stark akademisk och professionell motivering.
 • 4 poäng: Exceptionellt stark akademisk och professionell motivering.

Övrigt meriterande: 0–0,4 poäng

 • Studenter som läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid aktuell ansökningsomgång får +0,1 poäng. (Vilka ämnesområden det handlar om varierar i varje omgång utifrån vilka studenter som har sökt. Ca 10 % av de sökande ges poäng för att de läser ett underrepresenterat ämnesområde).
 • Studenter som har varit engagerade i fadder/mentor/buddy/välkomstverksamhet får +0,1 poäng.
 • Studentrepresentantsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017 får +0,2 poäng.

Fördelning av platser

Maxpoäng på en ansökan är 8,4 poäng. Alla ansökningar rangordnas efter poäng och platser fördelas i en omgång. Cirka fyra till fem veckor efter sista ansökningsdatum meddelas du via e-post om du fått en plats eller är placerad på reservlista.

De som får ett erbjudande har drygt en vecka på sig att tacka ja eller nej till sitt erbjudande. Om du erbjuds en utbytesplats måste du tacka ja till ditt erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du bevakar din e-post (även skräpposten) och svarar i tid. Observera att uteblivet svar betraktas som att du tackar nej. Alla som tackar nej lämnar ansökningsförfarandet. Det är alltså inte möjligt att tacka nej till ett erbjudande och stå kvar som reserv till ett annat universitet. Det är inte heller möjligt att tacka ja och ändå stå kvar som reserv till högre val.

Då vi har många sökanden behöver alla få ett lottnummer så att de med samma poäng på ansökan kan rangordnas för platstilldelning

Efter att sista ansökningsdatum passerat bekräftar vi via mejl inom 2–3 dagar efter sista ansökningsdatum att vi tagit emot din ansökan. Om du inte hör något från oss bör du kontrollera din skräppost, eftersom bekräftelsen kan ha hamnat där. Om du inte hittar mejlet där heller måste du kontakta enheten för internationell mobilitet på mobility@uu.se.

Om några frågor uppstår kring din ansökan kontaktas du av enheten för internationell mobilitet inom 1–2 veckor efter sista ansökningsdatum via mejl eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din mejl (även skräpposten) och telefon under den perioden.

 1. Du blir kontaktad av enheten för internationell mobilitet med information om hur du söker till just ditt värduniversitet. Du har blivit utvald av Uppsala universitet vilket är en förutsättning för att söka som utbytesstudent till alla våra partneruniversitet. Ansökningsprocesserna kan se lite olika ut så läs noggrant alla instruktioner du får skickat till dig. För frågor om ansökan vänder du dig i första hand till din handläggare på enheten för internationell mobilitet om inget annat kommunicerats till dig.

 2. Inför ansökan till ditt värduniversitet ser du över dina kursval igen. Ta kontakt med din studievägledare vid institutionen om du planerar att tillgodoräkna dig dina studier inom din utbildning för att se vilka kurser du kan läsa.

 3. Om du åker genom ett avtal som berättigar till stipendium får du även information om hur du går vidare med denna process.

 4. Efter att värduniversitetet har mottagit och behandlat din ansökan får du ett antagningsbesked. I vissa fall kommer antagningsbeskedet digitalt direkt till dig och i de fall när det skickas till enheten för internationell mobilitet så kontaktar vi dig. Observera att handläggningstiden för ansökningar varierar kraftigt mellan värduniversiteten. Det kan därför dröja innan du får ditt antagningsbesked. Vi erbjuder en möjlighet till en utbildning, som i sin tur sker på partneruniversitetets villkor. Observera att det alltid är värduniversitetet som beslutar om du blir antagen eller inte.

 5. När ditt antagningsbesked har kommit är det dags att söka visum, boende mm. Läs vår checklista innan avresa för mer tips.

 6. Du får en inbjudan att delta på ett "pre departure-möte" med enheten för internationell mobilitet. Där får du träffa andra utresande studenter och få mer praktisk information om ditt utbyte.

Försäkringar

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Uppsala universitet omfattas av Kammarkollegiets Student UT-försäkring.

Mer information

Tidslinje från ansökan till avfärd

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Ansökan lämnas in i mitten av november.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Ansökan lämnas in i mitten av maj.

Se aktuella ansökningsdatum på startsidan för utlandsstudier.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Urval och besked om tilldelad plats:
Före jul

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Urval och besked om tilldelad plats:
Före midsommar

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Från januari till augusti sker ansökan till partneruniversitet, visum, boka transport, boende m.m.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Från augusti till januari sker ansökan till partneruniversitet, visum, boka transport, boende m.m.

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande hösttermin.
Nästkommande höstterminen, nästan ett år efter ansökan: start utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier med start nästkommande vårtermin.
Nästkommande vårterminen, nästan ett år efter ansökan: start utbytesstudier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin