Poster som premieras i ansökan om utbytesstudier

Lista på poster som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången via enheten för internationell mobilitet våren 2024 samt behöriga intygsundertecknare.

Giltiga intyg

Ett giltigt intyg krävs för att premieras i ansökan. Det ska vara på ett papper med föreningens eller anordnarens logga och med underskrift av ansvarig person. Datum, uppdragets innehåll, namn på personen som utfört uppdraget och namn på den som signerat ska finnas med. Observera att för nationsposterna samt för studentrepresentationsposterna finns speciellt framtagna intygsmallar som ska användas. Kontakta din nation eller din kår för rätt intygsmall. Exempel på intyg som inte godkänns är intyg skrivna av studenten själv eller utdrag från protokoll och e-post.

Studentrepresentantposter i universitetsgemensamma eller centrala grupper, nämnder och råd:

 • Konsistoriet (5 studentrepresentanter)
 • Universitetskollegiet (18 studentrepresentanter)
 • Disciplinnämnden (4 studentrepresentanter)
 • Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för internationalisering (3 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (7 studentrepresentanter)
 • Stipendienämnden (4 studentrepresentanter)
 • Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)
 • Biblioteksnämnden (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för lika villkor (6 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (3 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
  • Styrgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
  • Beredande gruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)
 • Centrum för forskning om funktionshinder (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för samverkan (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)
 • Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)
 • Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)
 • Planeringsrådet för Campus Gotland (3 studentrepresentanter)
 • ENLIGHT (3 studentrepresentanter)
 • Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)
 • Nämnden för forskningsinfrastruktur (2 studentrepresentanter)
 • Hållbarhetsrådet (2 studentrepresentant)
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)
 • SLUG (1 studentrepresentant)
 • Styrelsen för International Science programme (1 studentrepresentant)
 • Språkverkstadens referensgrupp (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för forskning (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för utbildning (2 studentrepresentanter)
 • Styrgrupp för SciFest (1 studentrepresentant)

Studentrepresentantposter i tillfälliga grupper

 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)
 • Samarbetsprojekt UU – Durham university (1 studentrepresentant)
 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för vetenskapsområdenas digitala stöd för lärande (2 studentrepresentanter)
 • Arbetsgrupp för rutiner för registrering vid Uppsala universitet (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för lokalförsörjningsplan 2024-2026 (1 studentrepresentant)
 • Arbetsgrupp för översyn av UU:s examensbestämmelser (1 studentrepresentant)
 • Bedömargrupp - PUMA-medel med inriktning mot aktiv studentmedverkan (3 studentrepresentanter)
 • Jurygruppen - Disapriset (1 studentrepresentant)
 • Arbetsgrupp för översyn av ansökan om utbytesstudier för utresande studenter (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp, Uppsala universitets 550-årsfirande (1 studentrepresentant)
 • Arbetsgrupp för revidering av UU:s pedagogiska program (2 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för revidering av UU:s pedagogiska program (4 studentrepresentanter)
 • Styrgrupp för samordnad studentkommunikation (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för renovering av läsesalar på Carolina Rediviva (1 studentrepresentant)
 • Arbetsgrupp för generativ AI (2 studentrepresentanter)

Behöriga intygsundertecknare för universitetsövergripande uppdrag

För de ​universitetsövergripande uppdragen​ ska två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Sebastian Månsson, Ordförande Farmacevtiska studentkåren
 • Jonas Eriksson, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Erik Franzén, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Tim Nedergård, Ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Maja Eneström, Vice ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Jasmine Carlsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Robert Oddestad, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Viktor Lennerbrant, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maria Idrén, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna

Poster vid kårers styrelser

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

 • Ordförande för sociala utskottet
 • Kommunikationsansvarig
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Klubbmästare

Farmacevtiska Studentkårens styrelse

 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi
 • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Studiesocial ledamot
 • Klubbmästare
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare
 • PR-ansvarig

Uppsala studentkårs styrelse

 • Ledamot (8 st)

Gotlands studentkår Rindis styrelse

 • Studiepolitisk sekreterare
 • Internationell samordnare
 • Kommunikatör
 • Doktorandledamot
 • Sekreterare
 • Ledamot

Uppsalaekonomerna

 • Styrelseledamot (4 st)
 • Sekreterare

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

 • Styrelseledamot (7 st)

Behöriga intygsundertecknare vid studentkårerna

Följande personer på Studentkårerna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. Två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Sebastian Månsson, Ordförande Farmacevtiska studentkåren
 • Jonas Eriksson, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Erik Franzén, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Tim Nedergård, Ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Maja Eneström, Vice ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Jasmine Carlsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Robert Oddestad, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Viktor Lennerbrant, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maria Idrén, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna

Ledamöter i områdesnämnder och fakultetsnämnder

 • Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Områdesnämnden för medicin och farmaci
 • Fakultetsnämnden vid Farmaceutiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Juridiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teologiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behöriga intygsundertecknare vid områdesnämnderna

Följande personer på ​områdesnömnderna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För områdesnämnderna ska två av följande personer skriva under för:

Humaniora och samhällsvetenskap

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Jasmine Carlsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Robert Oddestad, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Viktor Lennerbrant, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maria Idrén, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna
 • Jonas Eriksson, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Erik Franzén, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Medicin och farmaci

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Sebastian Månsson, Ordförande Farmacevtiska studentkåren

Behöriga intygsundertecknare för fakultetsnämnderna

Följande personer på ​fakultetsnämnderna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För fakultetsnämnderna​ ska en av följande personer skriva under för:

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

 • Tim Nedergård, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Maja Eneström, Vice ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår

Teologiska fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Johanna Rybrant, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Viktor Lennerbrant, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maria Idrén, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna
 • Jonas Eriksson, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Erik Franzén Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Juridiska fakultetsnämnden:

 • Jasmine Carlsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Robert Oddestad, Vice ordförande Juridiska föreningen

Fokus för följande poster är att man har hjälpt nya studenter.

Exempel på anordnare av uppdrag som buddy/fadder:

 • Buddyprogrammet
 • Campus Gotlands Studentkår Rindi (för deltagande i lamnings- eller språkcaféverksamheten)
 • Dynamicus Personalavetarförening
 • Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår
 • Uppsala Systemvetare
 • Uppsala Studentkår
 • Uppsala Ekonomerna
 • Juridiska studierådet/Juridiska föreningen (Uppstartsprogrammet)
 • Föreningen Samhällsvetarna
 • European Law Student Association (ELSA)
 • Teologiska studierådet
 • Uppsala Political Sciences Student Associations
 • Föreningen beteendevetarna
 • Kostvetarprogrammet
 • Föreningen Uppsala Medievetare

Exempel på anordnare av mentorsuppdrag:

 • Samordnare för riktat pedagogiskt stöd

Nationsengagemangsposter som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången hösten 2023 samt behöriga intygsundertecknare.

Kuratorskonventet

Poster valda av Kurtorskonventet. Följande poster kräver intyg av Curator Curatorum.

 • Ledamöter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • ​Suppleanter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • ​Övermarskalk
 • ​Biträdande Övermarskalk
 • ​Alumnsamordnare
 • ​Jämlikhetsombud (hette förut diskrimineringsombudsman)
 • ​Alkoholkultursansvarig (hette förut alkoholombudsman)
 • ​Kultursamordnare
 • ​Ledamöter av Kuratorskonventets valnämnd
 • ​Ledamöter av Kuratorskonventets rådgivandenämnd

Presidier i underkonvent

Poster valda av Kurtorskonventet. Följande poster kräver intyg av Curator Curatorum.

 • ​Arkivariekonventet
 • ​Bibliotekariekonventet
 • ​Fanbärarkonventet
 • ​Idrottskonventet
 • ​Internationella konventet
 • ​Klubbmästarkonventet
 • ​Körkonventet
 • ​Marskalkskonventet
 • ​Orkesterkonventet
 • ​Recentiorskonventet
 • ​Stipendiekonventet
 • ​Teaterkonventet
 • ​Tidningskonventet
 • ​Marknadsföringskonventet

Nationsengagemangsposter

Poster valda av en enskild nation inom områdena välkomstmottagning, stipendier och bibliotek. Kräver intyg av Förste kurator eller Andre kurator samt co-signering av Curator Curatorum.

 • Recentiorsvärdar (eller motsvarande)
 • Stipendiesekreterare
 • ​Bibliotekarier
 • ​Internationella sekreterare
 • ​Förste kurator eller Andre kurator som hanterar stipendieärenden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin