Praktik och fältstudier

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att genomföra en rad studierelaterade aktiviteter vid t.ex. ett företag, organisation eller universitet utomlands.

Studierelaterade aktiviteter kan inkludera praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fältstudier eller självständiga projekt såsom examensarbeten (exjobb), C-, D-, eller masteruppsatser samt doktorsavhandlingar. Det viktiga är att din institution har godkänt aktiviteten som relevant för dina studier.

Om du planerar att genomföra en studierelaterad aktivitet inom Europa finns möjlighet att söka stipendium genom Erasmusprogrammet.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats

Oavsett var i världen eller vid vilken typ av organisation du önskar utföra en praktik så måste du själv hitta en lämplig praktikplats. Du kan själv kontakta organisationer som du är intresserad av eller så kanske din institution kan hjälpa dig. Här följer också några sidor som kan vara bra att titta på när du letar praktikplats:

UU CareerGate

Go Overseas

Erasmusintern.org

Erasmus Internships & Placements

GoinGlobal

För doktorander

Doktorander kan inom ramen för Erasmus+programmet åka ut som såväl student som personal. Doktorander har möjligheten att så väl läsa kurser, själva undervisa på ett annat universitet, göra ett personalutbyte men också delta i någon form av studierelaterad aktivitet så som fältstudier eller datainsamling till sin doktorsavhandling. Du hittar mer information på medarbetaringången eller så kan du kontakta erasmus@uu.se för att få veta mer.

Inkommande praktikanter till Uppsala universitet

Om du är en student som önskar göra praktik eller redan har beviljats praktik vid Uppsala universitet, läs vår information för inkommande praktikanter vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin