Praktik och fältstudier

Som student vid Uppsala universitet har du möjligheten att genomföra en rad studierelaterade aktiviteter vid t.ex. ett företag, organisation eller universitet utomlands.

Studierelaterade aktiviteter kan inkludera praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fältstudier eller självständiga projekt såsom examensarbeten (exjobb), C-, D-, eller masteruppsatser samt doktorsavhandlingar. Det viktiga är att din institution har godkänt aktiviteten som relevant för dina studier.

Vid intresse av att genomföra sådana studierelaterade aktiviteter inom Europa finns även möjlighet till stipendie genom Erasmusprogrammet.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats

Oavsett om du är intresserad av att göra din praktik på ett företag eller organisation, inom EU eller utanför EU, så måste du själv hitta en lämplig praktikplats. Du kan själv kontakta företag eller organisationer som du är intresserad av, kanske kan även din institution hjälpa dig då de ofta har breda kontaktnät inom forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Här följer några sidor som kan vara bra att titta på när du letar praktikplats:

UU CareerGate

Go Overseas

Erasmusintern.org

Erasmus Internships & Placements

För doktorander

Doktorander kan inom ramen för Erasmusprogrammet inom EU åka ut som student såväl som personal. Doktorander har möjligheten att så väl läsa kurser, själva undervisa på ett annat universitet, göra ett personalutbyte men också delta i någon form av studierelaterad aktivitet så som fältstudier eller datainsamling till sin doktorsavhandling. Du hittar mer information på medarbetaringången eller så kan du kontakta erasmus@uu.se för att få veta mer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin