Datorsalar

För att komma in i många av universitetets datorsalar krävs ett campuskort. Det krävs även ett studentkonto för att logga in på datorerna. Oftast används lösenord A för att logga in på datorn.

Skaffa campuskort

Aktivera studentkonto

Datorsalar på universitetets campus och bibliotek

Studenter som är inskrivna på någon av institutionerna på Blåsenhus har med sitt campuskort tillträde till datorsalarna.

Datorsalar på Blåsenhus.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

21:133

6 datorer

21:134

10 datorer

21:135

10 datorer

Blåsenhusbiblioteket

15 datorer

På BMC finns sex datorsalar. Det krävs att man är registrerad på en kurs som nyttjar datorsalarna för att få tillträde till dem (det vill säga endast studenter vid BMC). Salar får endast nyttjas när de inte är bokade.

Datorsalar på BMC.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

A6:001

12 datorer

A6:002

11 datorer

A6:003

25 datorer

A4:214b

19 datorer

A5:011b

14 datorer

A5:017b

15 datorer

BMC-biblioteket

9 datorer

Det finns en datorsal, Sal B36, med 24 stationära datorer på Campus Gotland. Datasalen har fritt nyttjande så länge inte undervisning pågår. Datorsalen är öppen 06.00–24.00 varje dag.

På EBC finns tre datorsalar som är öppna 05.00–24.00 alla dagar. Alla datorer kan användas med både Windows och Linux.

Datorsalar på EBC.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

Hubben, 05.00064A

24 datorer

Musen, 05.00064B

14 datorer

Tyst läsesal, 05.00053

10 datorer

Biologibiblioteket

4 datorer

Datasalarna på Ekonomikum är endast öppna för studenterna vid respektive institution för närvarande.

Datorsalar på Ekonomikum.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

Kulturgeografen: H432

20 datorer

Statistik: H319, H326

30 datorer

Informatik och media: F316, F321, F324, F332

80 datorer

Ekonomikums bibliotek

6 datorer

Engelska parkens studenter har tillgång till de datorer som finns i ”Grottan” (hus 2, plan K1) måndag–fredag kl. 8.00–16.00.

Datorsalarna 7-0019 och 9-0044 har öppet måndag-torsdag kl. 8.00–20.00 och fredag kl. 8.00–18.00. Efter öppettiderna är det inte möjligt att komma in i datorsalarna. Datorsalarna 9-1070 och 9-1068 kan användas av studenter vid vissa program när de inte är bokade för undervisning.

Campuskort krävs.

Datorsalar på Engelska parken.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

7-0019

4 datorer

9-0044

8 datorer

9-1070

17 datorer

9-1068

12 datorer

Karin Boye-biblioteket

15 datorer

På Gamla Torget finns inga datasalar.

Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket har åtta datorer.

Geocentrums datasalar kan endast användas av studenter inskrivna på program eller kurs som ges av institutionen för geovetenskaper. Dessa studenter har fri tillgång till salarna kl. 05.00–24.00 så länge de inte är bokade för undervisning. Campuskort krävs.

Datorsalar på Geocentrum.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

Tysta läsesalen (ingång från Närke eller Geobiblioteket), GK120 

6 datorer

Närke, GK116

9 datorer + 1 lärardator med storbildsskärm

Dalarna, GM218

22 datorer + 1 lärardator med vanlig skärm och projektor

Uppland, FL217

22 datorer + 1 lärardator med vanlig skärm och projektor

Geobiblioteket

5 datorer

Datorer med standardprogramvara finns på alla bibliotek. På några av biblioteken finns även programvara för datahantering, multimedia och visualisering.

Datorer och programvara på biblioteken

På Ångströmlaboratoriet finns ett flertal datorsalar. Dessa är fria att nyttja när de inte är bokade för undervisning. Campuskort krävs.

Datorsalar på Ångströmlaboratoriet.

Plats/rumsnummer

Antal tillgängliga datorer

4102

19 datorer

4103

16 datorer

4104

16 datorer

6K1101

30 datorer

6K1107

32 datorer

6K1113

25 datorer

6K1123

25 datorer

10K1121

20 datorer

10K1125

14 datorer

10K1201

26 datorer

10K1203

25 datorer

10K1205

12 datorer

10K1206

12 datorer

10K1210

16 datorer

Ångströmbiblioteket

9 datorer


Hitta till lokalerna

Sök lokalerna via karta över Uppala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin