Vanliga frågor om utskrifter och kopiering

Vad är "att skanna direkt till molnlagring"?
Att man sparar skannade dokument i en molnlagringstjänst. De tjänster som stöds är Dropbox, Box.com, Google Drive och Microsoft OneDrive. Vilka tjänster som stöds kan ändras framöver.

När du skannar till molnet ska du tänka på vilken information som får och bör lagras där. Känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information är exempel på information som du inte bör lagra i molnet. Som student är du privatperson och därför gäller delvis andra regler än för universitetsanställda vid användning av molntjänster. Är du osäker kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som har mer information om vad som gäller.

Jag skannar till e-post till mig själv men dokumenten kommer inte fram, trots att de är ganska små (någon eller några sidor).
Kontrollera först att e-posten inte hamnat i din skräppostmapp - ditt e-postprogram kan ha bestämt sig för att dessa är skräppost och då syns de aldrig i inkorgen. Kontrollera också att du inte har någon regel som slänger all e-post med dig själv som avsändare, eftersom du själv står som avsändare när du skannar till e-post i eduPrint.

Om du skannar stora dokument kan det bero på att e-postsystemen inte är byggda för att hantera stora bilagor. Prova i så fall med att dela upp dokumentet i flera delar när du skannar. Gränsen för hur stora bilagorna får vara varierar mellan olika e-postsystem.

Det finns en bugg i den avancerade appen ShareScan som gör att sista bokstaven i e-postadressen vid enstaka tillfällen ramlar bort. Denna bugg felsöks i samarbete med Ricoh och tillverkaren av ShareScan.

Som student kan du också skanna till någon av de molntjänster som stöds, du slipper då storleksbegränsningen som finns i e-postsystem.

Vem kan visa mig hur eduPrint fungerar, till exempel med att skicka e-post?
På vissa campus kan du som student vända dig till den lokala IT-organisationen för att få hjälp. Även Servicedesk kan svara på frågor, men av naturliga skäl kan de inte visa direkt på datorn eller skrivaren hur det fungerar. Det finns även en webbportal på adressen eduprint.uu.se med användarguider med mera.

Jag använder Chrome och vill skriva ut i färg, men får bara ut svartvitt.
Chrome har en egen utskriftsdialog som inte fungerar fullt ut tillsammans med eduPrint. Längst ner i utskriftsdialogen finns en länk som låter dig använda datorns egen utskriftsdialog i stället, klicka på den så ska det fungera.

Jag har mac och kan inte skriva ut i färg.
Jag kan inte skriva ut i färg från Adobe-program

I eduPrint är standardinställningen för utskrift svartvitt dubbelsidigt. Vill du skriva ut i färg eller enkelsidigt behöver du ändra detta i utskriftsdialogen. Filmen här nedan visar hur du gör. (Om du dubbelklickar på filmen, visas den i Youtube i ett större fönster som visar detaljerna tydligare.)

Jag är har en PayEx-koppling, men i skrivaren står det att mitt saldo är 0 kr.
När du registrerar ditt PayEx-konto kan det komma ett felaktigt meddelande om att du har ett konto som redan är registrerat. Du ska ignorera detta meddelande och fortsätta med registreringsproceduren och då ska det fungera.

Vad gör jag om det är slut på papper vid en skrivare?
Vänd dig till den lokala intendenturorganisationen, till exempel via campusets reception eller servicecenter. På grund av tekniska begränsningar måste du skriva ut dina dokument från datorn igen om du råkar ut för att papperet tar slut.

mer information och support

Läs mer om utskrifter och kopiering.

Vänd dig till Servicedesk om du har fler frågor:
018-471 44 00
servicedesk@uu.se