Student

Erasmuspraktik: Lär dig mer om stipendieansökan för praktik inom EU.

  • Datum: –13.00
  • Plats: Segerstedthuset, Studenttorget, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Det kan också användas för att åka till ett EU-land och samla in data till sin C-, D- eller Masteruppsats eller exjobb.