Sista anmälningsdag för vårens kurser och program

Sök till vårens kurser och program senast 15 oktober 2018 klockan 24.00. Anmälan görs på www.antagning.se.

Du hittar Uppsala universitets kurser och program på www.uu.se/utbildning.