Student Conference 2021; Sustainable food production in the conditions of Climate Change

The Baltic University Programme kan stolta presentera den årliga student konferensen 2021. I år kommer vi fokusera på temat "Hållbar matproduktion under ett förändrande klimat" och vi välkomnar studenter från våra samtliga 92 medlemsuniversitet i Östersjöregionen.

Hållbar matproduktion under ett förändrande klimat

En hållbar matproduktion är en av nycklarna för att kunna nå flertalet av FN's globala hållbarhetsmål. Detta är inte bara centralt för själva målen, utan även för kunna få kontroll på utsläppen av växthusgaser och anpassa oss till ett förändrat klimat. 

Under två dagar ges en intensiv online konferens där de deltagande studenterna ges en unik inblick i forskningen och arbetet kring hur en framtida hållbar matproduktion kan se ut med ett varmare klimat. Med några av regionens ledande experter från både forskarvärlden och matindustrin som lärare, får de medverkande studenterna en chans att i nära kontakt lära och utveckla sina tankar och idéer tillsammans med våra inbjudna experter.

Läs mer och skicka in din ansökan på BUP's hemsida senast den 11/4.

Observera att konferensen ges helt på engelska.