Ansök om att bli mentor

Visste du att du som är student och har läst ett par terminer kan bli mentor åt en student? Att vara mentor är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete! För att arbeta som mentor bör du ha god studievana och god förmåga att planera och strukturera dina egna studier.

Mentorstödet ges till studenter med en funktionsnedsättning som behöver verktyg och strategier för att kunna planera sina studier på egen hand. Mentorn och studenten läser vanligtvis inom liknande ämnesområde, men det är alltid studentens behov som styr och som avgör hur matchningen mot mentor görs.  

Uppdraget som mentor

Att vara mentor handlar om att stötta studenten med studierna på olika sätt. Det kan innebära att hjälpa till med att sortera och prioritera bland uppgifter, tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Som mentor får du en introduktionsutbildning där vi berättar om vad som ingår i uppdraget. Efter introduktionen ingår du i vår mentorspool och kommer att kunna matchas med en eller flera studenter. 

Det vanliga är att du träffar studenten en timme i veckan. Arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning).

Under din tid som mentor erbjuds du fortbildning inom relevanta ämnesområden. När du varit mentor kan du, om du vill, få ett arbetsintyg där det står vad som har ingått i uppdraget.

Frågor?

Har du frågor om att jobba som mentor kan du mejla mentorskoordinatorn.

Vi behöver nya mentorer!

Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin! Mejla din intresseanmälan till mentorskoordinatorn.
Ange följande i ansökan:

  • Namn
  • Utbildning
  • Antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet)
  • Om du har varit mentor tidigare
     

Välkommen med din ansökan!

Jakobs erfarenheter som mentor

Jakob Forslin har läst Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala universitet och läser nu kurser i ryska. Via Studentportalen såg Jacob att universitetet sökte mentorer och blev nyfiken.. Eftersom det lät som ett intressant uppdrag anmälde han intresse, blev antagen och har sedan dess varit mentor. Jakob uppskattar att han idag lägger en till två timmar per vecka på sitt mentorsuppdrag, en timme per student. 

- Jag och studenten träffas en gång i veckan och planerar. Vi går igenom schemat, de deadlines som finns och tillsammans försöker vi strukturera upp arbetet tills nästa träff. 

Till andra som ska bli mentorer ger han rådet: lär känna personen du träffar och personens specifika behov.

- Alla människor är olika och det är upp till dig som mentor att hjälpa studenten på det sätt som passar just den studenten bäst.

Det bästa med att vara mentor tycker Jakob är att han hjälper någon att nå sina mål. 

- Jag vill verkligen rekommendera andra att bli mentor!

Studentmentor Jakob