Studentvolontär i Uppsala

Alla vill bidra till att göra skillnad i samhället. Ett av universitetets mål är att bidra till en bättre värld, men hur gör vi det? Med projektet Studentvolontär i Uppsala vill universitetet underlätta för studenter att engagera sig ideellt vid sidan av studierna genom volontäruppdrag i föreningslivet i Uppsala. Projektet ska vara en kanal och en mötesplats för att hitta volontäruppdrag.

Projektet utgår från att:

  • volontäruppdrag är frivilliga, självvalda, obetalda uppdrag som utförs vid sidan av studierna.
  • volontäruppdrag bidrar till studenters engagemang för samhälleliga frågor under studietiden vilket är viktigt inte minst när det är dags att gå ut i arbetslivet.
  • volontäruppdrag vid sidan av studierna ger möjlighet att utveckla intressen, kompetens och nätverk i ett vidgat sammanhang.
  • engagemang i ideella organisationer kan ha en positiv inverkan på studenters välbefinnande.

Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitetet och Volontärbyrån i Uppsala. Ideella organisationer registrerar uppdrag på Volontärbyråns portal när de behöver volontärer.

Det lokala är en del av det globala – tillsammans skapar vi en bättre värld!

Volontärmässa 12 september

Studentvolontär i Uppsala – hur kan jag engagera mig? Välkommen till Volontärmässan där du får ett smakprov på hur du kan göra skillnad. Möt ideella föreningar i Uppsala.

Volontärmässan ordnas av Uppsala universitet tillsammans med Volontärbyrån.

Välkommen!

  • När? Tisdag 12 september 2023, kl. 11.30–13.15
  • Var? Campus Blåsenhus, von Kraemers allé, Uppsala

Är du intresserad av ett volontäruppdrag?

  • Gå in på Volontärbyrån.
  • Titta på vilka volontäruppdrag som finns inom olika områden och organisationer.
  • Fyll i en intresseanmälan direkt i portalen för uppdrag som intresserar dig.
  • Din anmälan skickas direkt till organisationen som sedan tar kontakt med dig.

Hittar du inget uppdrag som intresserar dig? Lägg då in en bevakning på de typer av uppdrag som du skulle vilja ha, så får du mejl när sådana kommer.

Volontärbyrån granskar organisationerna som registrerar uppdrag utifrån vissa kriterier . Bland annat ska verksamheten vara ideell och värna om demokratiska fri- och rättigheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin