Covid-19-rapport den 27 augusti

Uppsala universitet förbereder sig på alla nivåer för att från och med på måndag den 30 augusti åter välkomna alla till en ny spännande termin vid Uppsala universitet med studenter på plats. Pandemin är dock ännu inte över, vilket betyder att alla förväntas fortsätta att ta ett stort personligt ansvar när det gäller att följa alla gällande rekommendationer.

– Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot en höst där vi åter kommer att se studenterna på plats inom våra lokaler. Samtidigt vet vi att pandemin ännu inte är över, vilket är ett faktum vi har stor respekt inför, säger Fredrik Blomqvist, universitetets säkerhetschef.

Från och med 30 augusti styrs åter verksamheten via respektive linjeorganisation med tillhörande delegationsordning och i dagsläget finns det inga inriktningar från universitetsledningen att fatta något centralt övergripande beslut. För att vi ska lyckas med denna återgång till campus är det viktigt att alla fortsätter att ta ett stort personligt ansvar vad gäller:

  1. Tillse att vaccinera dig med två doser vaccin. Studenter som kommer till Uppsala med ingen eller en dos uppmuntras att skyndsamt bege sig till en vaccinationscentral för att få vaccin. Region Uppsala har infört drop-in tider för vaccination varav man kan bege sig till Uppsala konsert och kongresshus för att få sin spruta.
  2. Upprätthåll en god handhygien. Universitetet kvarhåller sina utställda handspritstationer inom universitetet.
  3. Stanna hemma vid minsta symtom och därefter gå och testa dig.  
  4. I den mån det är möjligt, håll distans till andra medmänniskor som inte ingår i ditt hushåll. 

Uppsala universitet kommer att fortsätta med täta samverkansmöten med Region Uppsala för att på nära håll följa utvecklingen. Även internt kommer en tät och återkommande samverkan att ske.
– Detta för att vi ska kunna skapa de absolut bästa förutsättningarna för en säker återgång till universitetets verksamhet på plats, säger Fredrik Blomqvist.

Covid-19-testning för inresande internationella studenter

Både Region Uppsala och Region Gotland erbjuder inresande internationella studenter (från utanför Norden) Covid-19-testning.

Läget gällande smittspridningen

Den 27 augusti 2021 kan smittspridningen sammanfattas med att det har funnits 986 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 755 studenter
  • 231 anställda*
    *(Från och med med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin