Covid-19-rapport den 24 september

I denna veckas rapport redovisar Uppsala universitet 27 konstaterade fall av covid-19 som fördelas på 20 studenter och 7 anställda. Region Uppsala meddelar fortsatt låg påverkan på länets hälso- och sjukvård med koppling till covid-19.

Som förutsågs i förra veckans rapport märks nu ett trendbrott i smittspridningen.

– Vi hoppas att trendbrottet består och att minskningen av konstaterat smitta fortsätter i kommande veckor, säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Något som till del förbryllar Region Uppsala och Uppsala universitet är att deras respektive statistik skiljer sig åt. Region Uppsala har betydligt färre individer med koppling till Uppsala universitet som testat positiv än vad som rapporterats via egenrapporter till Uppsala universitet.

– Vi tror att skillnaden i statistiken ligger i att studenter i högre utsträckning nyttjar antigentest för att konstatera smitta. I dessa fall missas skärningspunkten med Region Uppsala och vår statistik över konstaterade fall blir divergerande, säger Fredrik Blomqvist.

Region Uppsala vädjar till de individer som testar sig vi antigentest med positivt utfall att även komplettera testet via någon av Regionens testcentraler.

Vaccinera dig!

Fortsatt är det uteslutande ovaccinerade individer som drabbas hårdast av covid-19. Därav gläds vi åt varje enskild individ som tar sitt ansvar och går till vaccinationscentralen.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap kommer som ett pilotförsök att erbjuda samordnad busstransport till vaccinationscentral för de studenter som ännu inte tagit sig dit. Frivillighet råder att nyttja erbjudandet eller ej. Mer information om detta kommer separat inom berört vetenskapsområde.

– Initiativet kan komma att utökas till andra delar av universitetet om pilotförsöket faller väl ut. Uppsala universitet hoppas att de som omfattas i denna omgång tar chansen, säger Fredrik Blomqvist.

Läget gällande smittspridningen

Den 24 september kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1079 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 824 studenter (+20)
  • 255 anställda (+7)
    • (Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)

Rapportera smitta och håll dig uppdaterad

Om du är bekräftat smittad ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

I övrigt - följ de sedan tidigare rekommendationerna och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin