Covid-19-rapport den 1 oktober

I denna veckas rapport redovisas 23 fall av covid-19 fördelade på åtta studenter och 15 anställda.

Veckan har annars till stor del präglats av att de sista restriktionerna upphörde att gälla för fullvaccinerade den 29 september. För ännu ej fullvaccinerade gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer. I korthet betyder detta:

  • Håll avstånd till andra människor
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre

Kom ihåg att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Läget gällande smittspridningen

Den 1 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1102 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 832 studenter (+8)
  • 270 anställda (+15)
    • (Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)

Håll dig kontinuerligt uppdaterad om de senaste rekommendationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin