Pris till Uppsalaalumn för masteruppsats om kärnkraftsteknik

Emma Ekberg Berry

Nyligen fick Uppsalaalumnen Emma Ekberg Berry ta emot Sigvard Eklunds pris för sitt examensarbete om slitage av drivdon inom kärnkraft. – Jag blev glatt överraskad och förvånad.

Priset på SEK 35 000 delades ut av Svenskt Kärntekniskt Centrum, SKC, på en konferens i oktober. Det var första gången Sigvard Eklunds pris för bästa mastersarbete gick till en student från Uppsala universitet. SKC har dock tidigare prisat Uppsalastudenter för bästa högskoleingenjörs- eller kandidatjobb.

Som student på civilingenjörsprogrammet inom energisystem med inriktning kärnkraft föll sig valet av exjobb naturligt för Emma Ekberg Berry. I januari 2020 började hon på Forsmark kärnkraftverk där hon snart fick förfrågan om ett uppdrag.

– De hade sett ett ökat slitage på drivdon, vilket är inskjutningsmekanismen på en styrstav, eller reaktorns broms. Därför behövdes en utredning av dels vad det ökade slitaget berodde på, dels vad man kan göra för att undvika det. Utifrån det fick jag utforma mitt examensarbete på det sätt jag tyckte var bäst. Jag valde då att gå lite olika vägar och testa olika metoder, säger Emma Ekberg Berry.

Hett med tillståndsbaserad övervakning

Hon började med att kartlägga hur slitaget historiskt sett ut baserat på litteraturstudier. Sedan tog hon och hennes handledare fram olika upplägg för underhåll av drivdonen för att undgå slitage. Men den största anledningen till utmärkelsen tror Emma Ekberg Berry var hennes upptäckt om vikten av tidig identifiering av slitage i drivdonen. En analys hon själv tog initiativ till.

– Drivdonen levererar en effektkurva och genom att övervaka och analysera den med hjälp av andra effektkurvor kan man i princip identifiera slitaget på ett tidigt stadium. Den här tillståndsbaserade övervakningen är väldigt inne i kärnkraftsbranschen just nu. Enligt mina slutsatser har slitaget ökat vid vissa positioner i härden.

Koll på helhetsbilden

Analyserna, oftast manuella sådana, baserades på jämförelser mellan datamängder och datakurvor. Att använda artificiell intelligens och maskininlärning skulle ge ännu bättre jämförelsemetoder men är inte hennes främsta kompetensområde, enligt Emma Ekberg Berry.

– Min styrka ligger i att ha en övergripande bild av ett förlopp och att hålla i många trådar samtidigt. Det är också det som gjort att jag har kunnat väva ihop det här stora exjobbet och ändå kunna se nya infallsvinklar som egentligen inte ingick i mitt arbete från början, säger hon.

– Jag är också väldigt tacksam för all hjälp och stöd jag fått från Forsmarks kraftgrupp, och från Uppsala universitet och min handledare Mattias Lantz som nominerade mig och som hjälpt mig oerhört mycket med arbetet.

Civilingenjörsutbildningen gav bredden

Efter examen i juni 2020 fick hon fast jobb på Forsmark. Där jobbar hon idag med underhåll av elektriska komponenter. Hon tycker att civilingenjörsutbildningen i energisystem gav henne en stor bredd och förmåga att ta in kunskap i högt tempo. Med tanke på de breda arbetsuppgifter hon har idag har det kommit väl till pass.

Hon trivs väldigt bra och vill gärna fortsätta med arbetsuppgifter inom projektledning och organisering av ingenjörsmässiga arbeten inom energibranschen.

– Jag känner att jag utvecklas mycket just nu och får använda mina ingenjörskunskaper i mitt arbete, vilket känns väldigt givande.

Anneli Björkman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin