En gemensam kontaktväg för IT-support

Från och med tisdag 8 februari gäller en gemensam kontaktväg för IT-support för alla medarbetare och studenter vid Uppsala universitet.

E-post: itsupport@uu.se

Telefon: 018-471 44 00

De nya kontaktvägarna ersätter de som tidigare använts på olika campus.

När du kontaktar oss får du hjälp direkt eller så ser vi till att ditt ärende tas om hand av rätt funktion inom avdelningen. Vi strävar efter så korta handläggningstider som möjligt men vissa mer komplexa ärenden kan ta lite längre tid att lösa. Då ser vi till att hålla dig uppdaterad om status i ditt ärende.

Universitetsgemensam IT finns på alla campus och arbetar med gemensam ärendehantering för att kunna ge snabb och effektiv IT-support.

Välkommen att kontakta oss i alla frågor som rör IT: om du behöver hjälp med din dator, vid felanmälningar och beställningar eller om du har frågor om IT-tjänster.

Läs mer om IT för studenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin