Covid-19-rapport den 11 februari

Den 9 februari släpptes i princip alla kvarvarande restriktioner för medborgare som är vaccinerade. Två rekommendationer kvarstår dock:

 

  • Vaccinera dig!
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk


Uppsala universitet kommer att, i samverkan med Region Uppsala, påbörja planeringen för att öka vaccinationstäckningen bland medarbetare och studenter.

– Målet är att delar av regionens vaccinationsteam kommer att besöka våra campusområden för att erbjuda en första, en andra eller den tredje dosen vaccin mot covid-19. Uppsala universitet återkommer med specifik kommunikation i detta ärende så snart som planeringen parterna emellan är klar, säger Fredrik Blomqvist, Uppsala universitets säkerhetschef.

En början till avveckling

Universitetet ställer om från hemarbete till arbete på plats där prefekt/avdelningschef avgör takten på återgången och med målet att alla ska vara tillbaka på arbetsplatsen den 1 april.

Undervisningen återgår också till att följa den undervisningsform som är beslutad i kursplanen. Även här gäller ett återgångsfönster fram till den 1 april och respektive fakultet ansvarar tillsammans med sina institutioner för takten på återgången.

– Denna rapport utgör förhoppningsvis den sista av sitt slag. Coronagruppen läggs nu vilande fram till den 1 april för att därefter avvecklas. Egenrapporteringen upphör den 13 februari.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin