Uppsatstävling med fokus på Sydafrika och Sverige-relationer

Studenter som studerar sitt tredje eller fjärde år vid Uppsala universitet inbjuds till att delta i uppsatstävlingen med fokus på Sydafrika–Sverige-relationer.

Målet med uppsatstävlingen är att främja långvariga relationer mellan svenska och sydafrikanska studenter och främja medvetenhet och dialog rörande den unika relation som just dessa två länder har mellan sig. Tävlingen ska också generera nya insikter för att utveckla den bilaterala relationen framåt.

Sveriges ambassad i Pretoria, SASUF och University of Johannesburg bjuder in studenter som studerar sitt tredje och fjärde år vid någon av samtliga partneruniversitet inom SASUF (Uppsala universitet ingår förstås bland dessa), att lämna in en uppsats inom någon av följande kategorier:

  • Kulturrelaterade frågor
  • Vetenskaps- och teknikdiplomati
  • Akademisk / kunskapsdiplomati
  • Miljörelaterade frågor
  • Genusfrågor

En student per kategori kommer att vinna priser fokuserade på tidig karriärutveckling. De fem vinnarna kommer att få sina texter publicerade i en akademisk tidsskrift vid namn The Thinker, samt att de kommer att ges möjlighet att presentera på konferensen SASUF (South Africa-Sweden University Forum) Goes Digital i september 2022.

Deadline för att skicka in uppsatsen är 20 maj 2022.

Information om uppsatstävlingen finns på SASUF:s webbplats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin