Nominera studenter till utmärkelse för studentinflytande

Uppsala studentkår bjuder in till att nominera till utmärkelse för studentinflytande. Nominera senast den 23 maj 2022.

I december 2020 startades "Uppsala studenkårs utmärkelse för studentinflytandet till Eva Åkessons ära". Utmärkelsen delas ut till en student som varit studentrepresentant vid Uppsala universitet och som bedöms ha gjort en särskilt god insats.

Studenter och medarbetare inom de delar av Uppsala universitet som är Uppsala studentkårs verksamhetsområde kan nominera. Verksamhetsområdet för Uppsala studentkår är medicinska fakulteten och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, undantaget juridik, ekonomi och all verksamhet på Campus Gotland, som organiseras av andra studentkårer.

Nominera senast den 23 maj 2022.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin