Trådlösa nätet UpUnet-S släcks ner

Det trådlösa nätet UpUnet-S avaktiveras den 30 juni 2022.

UpUnet-S stängs ned för att tekniken är förlegad och ersättaren Eduroam för anställda och studenter har funnits under en längre tid. Det trådlösa gästnätet UU-Guest är numera standard för gäster och besökande forskare och lärare.

Det fasta nätverket UpUnet-S för studentorganisationer och datorsalar på campus kommer även fortsättningsvis vara i bruk.

Du bör i första hand använda Eduroam för trådlös access till internet. Vid behov kan du med ditt studentkonto för att logga in på UU-Guest utan att skapa ett tillfälligt konto.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin