Första antagningsbeskedet

Vilka program var populärast, och vilken kurs hade flest sökande? Antagningsstatistiken från anmälningar till höstterminens kurser och program finns att kika på!

Nu är det första antagningsbeskedet för antagning till höstterminen 2022 klart och resultatet är publicerat för sökande på antagning.se. Fullständig antagningsstatistik publiceras på https://www.uhr.se/statistik

Program med flest sökande till höstterminen 2022:

  1. Juristprogrammet
  2. Läkarprogrammet
  3. Psykologprogrammet
  4. Ekonomie kandidatprogram
  5. Sjuksköterskeprogrammet

Kurser med flest sökande till höstterminen 2022:

  1. Ledarskap och kommunikation
  2. Ekonomi, redovisning och analys
  3. Mäns våld mot kvinnor, grundkurs
  4. Nätbaserad juridisk översiktskurs
  5. Projektledning

Glöm inte att svara JA! Du måste svara på ditt antagningsbesked för att kunna få en plats på den utbildning som du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad. Svara senast kl. 24.00 på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin