Begränsad fillagring på studentdatorer

Fillagringen på datorerna i datorsalar och bibliotek på campus är begränsad till 1 GB per konto/student. Om gränsen överskrids går det inte längre att spara nya filer på det kontot.

Alla filer går dock fortfarande att nå och kopiera.

Har din lagringsyta skrivskyddats är kanske dags att rensa bland dina filer. Gör så här:

  1. Kopiera dina filer till en annan lagringsyta eller en USB-sticka.
  2. Radera överflödigt material från din studentlagringsyta för att åter kunna spara nya filer där.

Om du har frågor kan du vända dig till IT-supporten: itsupport@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin