Nominera till pedagogiska priset 2024

Bidra till att göra bra undervisning synlig genom att nominera din bästa lärare till pedagogiska priset!

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Nu är anmälan öppen för att nominera till pedagogiska priset 2024.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen under hösten. Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

  • teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
  • juridik och samhällsvetenskap
  • medicin och farmaci
  • matematik, naturvetenskap och teknik.

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. Det prioriterade området för 2024 års fria pris är Utbildning för ett framtida föränderligt arbetsliv.

Nomineringsformulären stänger den 11 mars 2024.

Under maj 2024 kommer de pedagogiska pristagarna för 2024 att presenteras.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna.

Nomineringskategorier

1. Undervisningsinsatser

Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet, vilket innebär visad förmåga att bedriva en undervisning som leder till goda resultat.

2. Samverkan med kollegor och/eller studenter för utveckling av undervisningen

Erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisningen på institutionen tillsammans med kollegor och studenter.

3. Pedagogisk ledning

Ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt.

4. Spridning av goda modeller och resultat från utveckling av undervisning

Erkänt intresse och engagemang för spridning av goda exempel på pedagogisk utveckling i olika fora utanför den egna institutionen/universitetet.

Nominera till det pedagogiska priset

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade i sin gärning arbetat för att utveckla en pedagogik som förbereder studenter för ett arbetsliv i ständig förändring.

Utöver nomineringskriterierna som gäller pedagogiska priset, gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning ska ha utvecklat, genomfört eller bidragit till en pedagogik som främjar:

  • samverkan mellan utbildning och arbetsliv,
  • beredskap för att utvecklas i ett framtida föränderligt arbetsliv,
  • anpassning till arbetslivets utveckling genom kunskap, evidens och beprövad erfarenhet.

Nominera till det fria priset

Kontakt

Enheten för universitetspedagogik, Helena Lindqvist eller kvalitetsutveckling@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin