Betygsombudsmän

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till.

Betyg kan inte överklagas till högre instans – det är examinator som sätter betyg och kan ändra. Betygsombudsmännen kan däremot utreda om bedömningsprocessen gått rätt till.

Du har alltid rätt att få en motivering till ditt betyg av examinator om du begär det. Examinator kan ompröva betyget. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.

Betygsombudsmännen är två lärare med stor erfarenhet av examination som utsetts av rektor. Om du anmäler ditt ärende till dem, utreder de processen och lämnar ett skriftligt yttrande till institutionen. Betygsombudsmännen ser gärna att du kontaktar någon av dem och diskuterar ditt ärende innan du lämnar in en anmälan.

Gör en anmälan

Observera att handlingar som skickas till universitetet blir allmänna handlingar. Sådana handlingar kan begäras ut av andra.

Du kan läsa mer om riktlinjerna för funktionen som betygsombudsman.

Kontakta betygsombudsmännen

 • Universitetslektor Maja Elmgren vid institutionen för kemi - Ångström (till och med 31 december 2021)
  Tel: 018-471 13 32
   
 • Universitetslektor Sverker Scheutz vid juridiska institutionen (till och med 31 december 2020)
  Tel: 018-471 26 29
   
 • Mejla betygsombudsmännen.