Rekommendationer om coronaviruset

Är du smittad?

 • För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 
 • Mejla även till tib@uu.se (eller ring 018-471 25 00) för att meddela att du är smittad.
 • Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och man ska eftersträva fysisk distansering i lokalerna. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras vad gäller antal personer förändras även universitetets beslut.

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
 • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
 • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Mejla även tib@uu.se (eller ring 018-471 25 00).
 • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna och använd handsprit
 • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
 • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
 • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

håll dig informerad och uppdaterad

Öppet brev från rektor till alla studenter (26 augusti)

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.