Frågor och svar: bibliotek

Kan jag fortfarande besöka universitetets bibliotek?
OBS! Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa. Är du smittad? För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du först kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar. 

Den 21 december beslutade rektor om ytterligare skärpning av befintliga restriktioner vilket bland annat betyder att alla bibliotek vid Uppsala universitet, utom Carolina Rediviva, för tillfället är stängda för allmänheten men är tillgängliga för studenter, forskare och övriga medarbetare. 

Se bibliotekens öppettider

Universitetsbiblioteket erbjuder följande digitalt stöd:


Övriga förändringar på biblioteket med anledning av COVID19/Corona.

Senast uppdaterad: 2021-02-03