Frågor och svar: examination

Varför ställer universitetet inte in tentor?

Från och med 18 mars sker all examination på distans.

Information om hur du skriver en hemtenta i Inspera.

Finns det undantag som gör att examination inte behöver ske på distans?

Områdesnämnd/fakultetsnämnd beslutar om undantag från att examination och praktiska prov ska ske på distans om det föreligger synnerliga skäl.

Vad gäller för master- och examensarbeten?

Ta kontakt med din examinator som vet vad som gäller för just din utbildning.