Frågor och svar: resor

Jag pendlar mellan Uppsala och Stockholm, finns det några restriktioner kring tågresande?

Rekommendationen just nu är att minska resandet så mycket som möjligt. Men håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten. För kollektivtrafiken gäller de generella rekommendationer, om du är sjuk stanna hemma, tänk på att tvätta händerna – använd gärna handsprit, nys och hosta i armvecket.

De har stängt det universitet jag skulle åka på utbyte till.

Vi försöker ordna andra kurser här istället, så att du kan studera annat istället om vi måste ställa in utbytet. Kontakta ansvarig för utbytet på din institution eller avdelningen för internationalisering.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier?

Inga studentutbyten tillåts så länge UD:s avrådan kvarstår. UD har nu hävt avrådan för resor till vissa länder, se UD:s hemsida för uppdaterad information om vilka länder som de fortsatt avråder från resor till.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Jag planerar en resa utomlands. Vad gör jag?

Studenter ska inte resa inom ramen för utbildningen så länge UD:s avrådan kvarstår.

Jag är utomlands. Vad gör jag?

Om du befinner dig i ett område med konstaterad smitta, följ instruktioner från de lokala myndigheterna. Registrera din utlandsvistelse för att få regelbundna uppdateringar från utrikesdepartementet, UD och ambassaden i landet genom den så kallade svensklistan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Ladda även ned appen UD Resklar.

Är du inte svensk medborgare? Kolla om ditt lands utrikesdepartement har liknande lista och registrera dig i sådana fall. 

Uppsala universitet har löpande kontakt med de studenter som vi känner till är utomlands i sina studier. Om du inte har blivit kontaktad och har frågor, kontakta din program- eller kursansvarig.

Jag har varit på resa utomlands. Vilka åtgärder behöver jag vidta?

Från och med den 11 mars är coronaviruset covid-19 klassad som en pandemi och definitionen av riskområden har därmed upphört, Uppsala universitet ändrar därför sina rekommendationer.

Om du som student kommer hem från en resa från utlandet och känner förkylningssymptom ska du inte komma till universitetet. Kontakta då program- och utbildningsansvarig på din institution.