Språkverkstaden

Språkverkstaden ger vägledning i skriftlig och muntlig framställning för studenter och doktorander vid Uppsala universitet.

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå samt för doktorander. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska. Språkverkstadens handledare har bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, till exempel svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik som stärker läsande och skrivande.

Senast uppdaterad: 2021-04-27