Språkligt stöd för studenter

För studenter vid Uppsala universitet finns olika former av språkligt stöd, både i svenska och engelska.

Språkverkstaden

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grund- och avancerad nivå, samt för doktorander. Språkverkstaden erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska. Samtliga handledare på Språkverkstaden har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Handledarna undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, till exempel svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik.

Språkverkstaden i Uppsala

Språkverkstaden på Campus Gotland

Webbstöd för att skriva akademisk engelska

Engelska institutionen har webbsidor om akademiskt skrivande på engelska. Webbsidorna vänder sig till studenter inom alla institutioner och på alla nivåer. Sidorna riktar sig framför allt till personer med svenska som modersmål.

Skriva akademisk engelska

Att skriva uppsats

Se filmen The Art of Essay Writing och få tips om viktiga saker att tänka på när du skriver uppsats.