Första stipendiet? Läs här!

Har du fått ett stipendium den här terminen? Grattis! Här finns information om stipendier för studenter på grund- och avancerad nivå. För forskar- och resestipendier gäller inte denna information.

  • Logga in i stipendiedatabasen och välj "Innehav" för att se ditt stipendieinnehav. Där ser du stipendiets namn, innehavstid och belopp vid tilldelning. Där finns också länken ”beslut” där du kan läsa beslutet för ditt innehav. Det är viktigt att du läser beslutet!

  • Det belopp som står i beslutet är ett terminsbelopp och alltså den summa som betalas ut per termin under den eller de terminer du är tilldelad stipendiet. Terminsbeloppet kan både öka och minska från termin till termin, det beror på fondernas avkastning.

  • Om du har blivit tilldelad ett stipendium behöver du INTE bevaka det den första terminen, eftersom den första utbetalningen sker automatiskt. Om stipendiet sträcker sig över flera terminer måste du däremot bevaka det alla följande terminer.

  • För vårterminen kan du bevaka tidigast 1 april och senast 10 juni, för höstterminen tidigast 1 november och senast 5 januari. Om din bevakning blir godkänd kommer terminens belopp att betalas ut. Om den inte blir godkänd kommer ditt innehav av stipendiet att avslutas från och med pågående termin.

  • För att din bevakning ska bli godkänd måste du studera heltid (30 hp) den termin du bevakar. Du måste även ha studerat heltid (30 hp) och ha tagit minst 22,5 hp under föregående termin (betygsdatum måste vara inom föregående termin).

  • Varje stipendium har egna krav om till exempel vilket ämne du måste läsa, vilken nation du måste tillhöra och vilket universitet du måste studera vid. Dessa krav måste du uppfylla samtliga terminer du innehar stipendiet. Du kan läsa bestämmelserna för varje stipendium på Hitta stipendier. Om det inte står något om vilket universitet du får studera vid är det endast studier vid Uppsala universitet som gäller. Är du osäker, kontakta Stipendiekansliet.

  • Vid utbyten via Avdelningen för internationalisering brukar det gå bra att behålla sitt stipendium som vanligt under utbytet. Kontakta Stipendiekansliet i god tid för att få besked om detta.

  • Stipendiet ska bevakas som vanligt under ett utbyte.

  • Stipendium kan vanligtvis inte behållas under studieuppehåll. Läs mer om det i §4 i Rektors bestämmelser under fliken ”Innehav” i stipendiedatabasen.
Senast uppdaterad: 2021-02-10