Student

Krissituationer

Akut situation? På dagtid under terminerna kan du vända dig till Studenthälsans mottagning eller Universitetskyrkan.

 • Studenthälsans mottagning, Övre Slottsgatan 7, 2 tr
  018-471 69 00
  På Studenthälsans mottagning arbetar kuratorer, psykologer, läkare, och stresspedagog.
 • Universitetskyrkan, Övre Slottsgatan 7, 1 tr
  018-430 37 06
  Hos Universitetskyrkan finns representanter för Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.
 • Uppsala universitetets larmnummer: 018-471 25 00

Om du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid ringa, dygnet runt, Sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177 och få råd.

Vid akuta sociala och psykiska problem:

Ring socialjouren på 018-15 00 00 och SOS på 112.

Vid akuta situationer, ring 112 för att nå:

Akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.

Akut psykiatri:
018-611 25 00 (dygnet runt)

Mind (självmordslinjen)
90101

Kvinnojouren:
018-10 10 49 (dagtid, tisdagar även 18.00-21.00)

Mansjouren:
018-50 50 33 (dygnet runt)

Kvinnofridsmottagningen:
018-611 29 97 (kontorstid)

Kvinnofridslinjen:
020-50 50 50 (dygnet runt)

Jourhavande medmänniska:
08-702 16 80 (21.00-06.00)

Nationella hjälplinjen:
020-22 00 60 (13.00-22.00)