Nedstämdhet och depression

Ibland är det svårt att förstå varför man mår dåligt. Kanske har du en reaktion på saker som hänt i ditt liv den senaste tiden som påverkat dig mer än du tror. Har du kanske separerat, haft en stressig period med mycket att göra eller bär du med dig tunga erfarenheter?

Det kan vara bra att stanna upp och fundera på din livssituation. Se över om du har balans mellan krav och återhämtning och se till att du har utrymme för att göra det du tycker om. Det är viktigt att veta att det är vanligt att få depressioner och att det inte innebär att det är något fel på dig. Att vara deprimerad påverkar din vardag på ett omfattande sätt.

Det som främst kännetecknar en depression är att du känner dig ledsen eller irritabel och att du inte upplever samma glädje i dina dagliga aktiviteter. Andra symtom på en depression kan vara svårigheter att koncentrera sig, svårare att ta tag i aktiviteter, förändrad aptit och sömnrytm, grubblande, skuldkänslor och sämre självkänsla. Det är också vanligt att ha tankar om att livet inte känns värt att leva längre. Det kan kännas hopplöst men det finns bra hjälp att få, till exempel på vårdcentralen.

Vad kan jag göra?

Behandling för depression kan se ut på olika sätt. Ofta är det hjälpsamt att prata med en terapeut och gemensamt börja se över hela din livssituation. Har du svåra besvär kan du behöva psykologisk behandling för depression och även behöva träffa en läkare för eventuell medicinering.

Det viktiga är att du tar dina besvär på allvar och att du söker hjälp. Ett första steg kan vara att kontakta oss på Studenthälsan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin