Ny som student

Som ny student har du mycket att se fram emot. Du kommer att få nya vänner, kunskaper och erfarenheter under de år du studerar här. Att börja studera på universitetet och kanske också ha flyttat till en ny stad innebär samtidigt en stor omställning.

Precis som all förändring kan det väcka osäkerhet och oro. Det är helt normalt att känna sig vilsen och förvirrad den första tiden. För att hantera situationen och skapa trygghet är det bra att så snart som möjligt skaffa rutiner. Försök att göra saker som hjälper dig att trivas och som du vet att du mår bra av. Det kan till exempel vara att börja träna, att lära känna staden genom att se dig omkring eller att ordna så att det känns mysigt i ditt hem.

Se dina studier som ett jobb

Att se dina studier som ett arbete kan underlätta i att sätta upp tydliga gränser mellan studier och återhämtning. Att få återhämtning är nödvändigt för att du ska kunna ta till dig det du läser och för att dina studier ska bli hållbara. Det gäller både i form av korta pauser och längre ledighet. Tänk att återhämtning är en del i studieplaneringen. Återhämtning behöver inte vara att bara vila utan kan också vara att umgås med vänner, utöva fritidsaktiviteter eller göra andra saker som ger dig mer energi.

Att studera på universitetet innebär ökad frihet men även högre krav på dig som student att själv planera dina studier. Det är lätt att hamna i en ond cirkel av uppskjutande som leder till stress. För att undvika att hamna i en sån situation är det bra att göra en egen studieplanering där du bestämmer tider för när du ska studera utöver det som redan är schemalagt.

Studiestrategier

I början av en kurs, eller ett projekt kan det kännas överväldigande. Försök att dela upp det du ska göra i kortare etapper. Sätt upp tydliga delmål och rimliga mål på vad du ska klara av. Det är vanligt att överskatta hur mycket vi hinner läsa på en dag. När vi inte hinner med det vi planerat kan vi bli stressade och får då svårare att koncentrera oss på uppgiften varpå stressen ökar. Tänk att du ska göra en sak i taget och försök prioritera.

Det är lätt att börja jämföra sig med andra studenter och tänka att de klarar studierna bättre och förstår mer än en själv. Försök istället fokusera på vad just du behöver för att lära dig saker och våga fråga. Vi är alla olika och fungerar på olika sätt. Några av oss trivs exempelvis bäst med att sitta själva på ett tyst bibliotek och studera medan andra behöver diskutera med kursare för att lära. Lita på din egen förmåga och kom ihåg att du studerar på universitetet för att lära.

Återhämtning och stöd

Att ha ett socialt nätverk är viktigt för att känna glädje och trygghet i vardagen. Våga ta initiativ och kontakta andra. Studentnationerna är här en värdefull samlingsplats utanför studierna där du kan få nya kontakter utanför din kurs eller ditt program.

Det är bra att veta att det som student finns stöd att få via universitetet. Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Språkverkstaden är en annan resurs som delvis erbjuder särskilt stöd för studenter med dyslexi men också har stöd till alla studenter gällande studieteknik, muntlig kommunikation och skrivande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin