Prokrastinering

Uppskjutande, eller prokrastinering som det också kallas, är ett mycket vanligt problem. Särskilt bland studenter. Som student är det ofta upp till dig själv att skapa en struktur, särskilt om du har få föreläsningar och många självständiga studier. 

I många andra faser i livet är våra aktiviteter mer strukturerade. När du är yngre har du ofta ett fast schema och gör de flesta av dina studier i klassen under skoldagen. När du arbetar finns det ofta fastställda timmar, möten och en arbetsplats som skapar mer struktur. Det kan hjälpa att tänka på dina studier som ett jobb och organisera din tid på ett liknande sätt.

Se film om prokrastinering

Skapa dina strategier

Skapa struktur

Något som ofta är till hjälp är att byta miljö när du ska plugga. Det kan till exempel vara att studera på campus, ett bibliotek eller ett kafé. Att studera tillsammans med andra kan också fungera bra. Vissa studenter skapar små studiegrupper. Att träffa någon vid en viss tid gör det ofta lättare att prioritera studier, eftersom du är ansvarig inför någon annan. Du behöver inte studera samma sak, bara ha det gemensamma målet att studera.

En stark rekommendation är också att använda en kalender för att planera, prioritera och utföra dina uppgifter. Kom ihåg att planera när du ska göra vad och dela upp uppgifter i små delar så att de är rimliga. Det är också viktigt att du är realistisk i din planering, försök att hålla ett lagom studietempo så att du orkar på lång sikt.

Ta pauser

Pauser är viktiga för att fylla på med ny energi och för att du ska kunna fokusera när du väl studerar. Hur länge man kan fokusera är olika för olika individer och olika uppgifter, men 25–45 minuter är vanligt. Ta reda på vad som fungerar för dig och planera för kortare och längre pauser hela dagen. Ett tips är att ställa en timer under tiden du tar paus för att du ska se till att återvända till studierna. Här kan man använda en metod som heter "pomodorometoden".

Ta också pauser under lite längre perioder som till exempel helger eller helt lediga dagar. Att vara social, vara utomhus och att träna är hälsosamma sätt för att fylla på med ny energi.

Minska distraktioner

Många av oss har ständiga distraktioner från telefoner och sociala medier. Reflektera över hur du använder och påverkas av dessa, och se till att undvika distraktioner när du ska plugga. Stäng ner program du inte behöver, lägg bort telefonen eller använd tyst läge eller flygplansläge. Det finns också många användbara appar som är baserade på pomodorometoden som kan hjälpa dig att låsa din telefon under en viss tidsperiod.

Vill du ha hjälp med att starta upp bra rutiner för att inte prokrastinera kan du delta i Studenthälsans grupp Gör det nu! som träffas en gång i veckan för att stödja varandra och hjälpa till att skapa struktur. Gruppen finns både på campus Gotland och i Uppsala. Läs mer på vår sida om grupper och föreläsningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin