Föreläsare på studenthälsovårdskonferensen 2018

Tomas Nilsson, leg psykolog

Hälsa Först

Kan det sätt vi tänker om oss själva göra att vi mår bättre, känner oss lyckligare och presterar bättre? Finns det metoder och knep för att bli lyckligare, få en hållbar hälsa och prestera bättre? Hur kan vi som möter unga människor inspirera och vägleda till hållbar hälsa?

Thomas Nilsson, leg. psykolog, har under de senaste 30 åren arbetat med människor som har som mål att genomföra en förändring. Arbetet går ut på att motivera till att bevara denna förändring i livsstilen.

Thomas är mest känd som experten inom området spelberoende. Han arbetar även som mental tränare för en rad elitidrottare som vill bli bäst i världen. Den mest kända är Charlotte Kalla.

MATS JACOBSSON, UNIVERSITETSLEKTOR

Cannabis och studenter

Mats Jacobsson är universitetslektor vid Luleå tekniska universitet på institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Han har varit handledare till studenter på sociologiprogrammet som undersökt studenters användande, kunskaper och attityder till cannabis samt även handlett studenter som undersökt hur studenthälsovården i Sverige arbetar med cannabis.

Mats har även varit delaktig i att undersöka cannabisanvändning bland gymnasieungdomar i Luleå.

Mats kommer att presentera resultat samt öppna för diskussion.

Ullakarin Nyberg, psykiater

Hur kan vi förhindra självmord? Om varningstecken, samtalet och egna reaktioner.

Ullakarin Nyberg har jobbat som psykiater 30 år är ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, psykiater, suicidforskare och författare. Ullakarin arbetar med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Författare till boken: Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Ullakarin föreläser om kunskapen som finns om självmord, varför det inträffar och vad man kan göra för att förhindra självmord.

Olof Gränström, projektledare

För en faktabaserad världssyn

Vi har testat allmänheten på de mest grundläggande globala utvecklingstrenderna och människor verkar ha totalt missuppfattat hur världen ser ut. Olof Gränström kommer demontera tre "megamissförstånd” som formar vår världssyn och visa hur världen ser ut på ett sätt som alla kan förstå.

Sedan 2005 har Gapminder genomfört enkätundersökningar över allmänhetens kunskap om global utveckling. Dessa undersökningar visar att allmänheten har en världssyn baserad på dramatiska händelser, inte på fakta. Utan en faktabaserad världssyn kommer vi fatta beslut utifrån missförstånd och känslor. Ett av ansvaren som vuxen har alltid varit att ge unga personer en världssyn baserad på verkligheten. I föreläsningen kommer Olof prata om hur vi kan tackla den här utmaningen genom att förklara vanliga missförstånd, presentera ramverk, modeller och berättelser som kan hjälpa dig se makrotrender som många missar samt utvidga ditt kritiska tänkande och resonerande för att främja din möjlighet att fatta faktabaserade beslut.

Gå till programmet

Konferencier: Amanda Vikberg

Amanda Vikberg har studerat till fysioterapeut vid Luleå tekniska universitet och blev klar våren 2017. Amanda arbetar nu som projektledare vid Luleå studentkår. Hon ansvarar då för studiesociala frågor och är projektledare för nolleperioden. Under föregående år var Amanda med i styrgruppen för nolleperioden.

Hon brinner för rörelsens betydelse för hälsan och kanske speciellt för den rörelsen vi glömmer att vi kan få i vardagen med att bland annat inte sitta längre än 30 minuter utan att resa sig.

Amanda är vår konferencier under konferensen.