Vilka får bli studentkår?

En sammanslutning som önskar att få ställning som studentkår måste ansöka om det. Rektor fattar beslut om tid och ordning för att ansöka och Konsistoriet, universitetets styrelse, fattar beslut om ställning om studentkår.

I en ansökan ska det bland annat anges vilken geografiskt avgränsad del eller vid vilken/vilka organisatoriskt avgränsade delar av universitetet ansökan gäller. Det ska också framgå om sammanslutningen företräder studenter, doktorander eller båda grupperna.

Ställning som studentkår 2022-2025

Rektor fattade beslut 2021-10-19 om Tid och ordning för ansökan om ställning som studentkår för perioden 2022-07-01—2025-06-30 Pdf, 285 kB. (UFV 2021/2304). Ansökan är nu avslutad.

Kontakt och mer information

I högskolelagen 4 kapitlet 11-14 §§ finns mer information om status som studentkår och hur regelverket ser ut.

Om du har frågor om ställning som studentkår kan du vända dig till enhetschef Anders Gardikro på Studentavdelningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin