Student

Studentkårer

En studentkår är en intresseorganisation för och av studenter. De arbetar med att skapa fördelar för dig som student, både i utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Hos kåren får du hjälp med praktiska saker som rör studierna. Du kan få hjälp med exempelvis studieekonomi och bostad, service i form av handlån och svar på frågor om studier i allmänhet. På studentkåren finns också förtroendevalda som arbetar med utbildningsfrågor och internationella frågor och jämlikhetsfrågor. Genom kårerna representeras studenterna i alla universitetets beslutande organ, från institutionsnivå till universitetets ledning. Studenternas inflytande är viktigt för utvecklingen av utbildningarnas kvalitet. Vem som ska sitta i kårernas styrelser bestäms i kårvalen, där du som student har möjlighet att rösta.

Uppsala universitet har sex studentkårer:

Uppsala studentkår är Sveriges största och äldsta studentkår med en lång tradition av att ta tillvara studenternas intressen. De arbetar med bland annat boende- och studiemedelsfrågor och de hjälper dig som medlem med studierelaterade frågor. De driver bostadsportalen Studentboet, ger ut tidningen ERGO och förmedlar begagnad kurslitteratur. Som medlem har du även möjlighet att söka stipendier, låna pengar och hyra Norreda torp som ägs av kåren. Uppsala studentkårs mångfaldsbyrå ESMeralda, Elev Student Mångfald, jobbar för breddad rekrytering till högre studier. Som student kan du engagera dig i något av ESMeraldas tre projekt: läxhjälp, studentambassadörerna och mentorskapsprojektet Hayat. 

Farmacevtiska Studentkåren, även kallad Farmis, är studentkåren för studenter på receptarie- och apotekarprogrammen och doktorander vid farmaceutiska fakulteten. Som medlem kan du bland annat köpa billigt fika på kårhuset Pharmen, spela fotboll, innebandy och tennis med idrottsutskottet eller skriva i kårtidningen Reptilen.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är studentkåren för dig som studerar teknik eller naturvetenskap vid Uppsala universitet. UTN hjälper dig med studierelaterade frågor, ser till att din utbildning håller hög kvalité och jobbar för att du ska bli eftertraktad på arbetsmarknaden. Utöver studiebevakningen arrangera UTN många event för att förgylla din studietid, exempelvis Forsränningen på sista april.

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Idag har föreningen över 2500 medlemmar vara cirka 350 är aktiva inom olika projekt och aktiviteter. Detta gör föreningen till en av Uppsalas största studentföreningar, och en av Sveriges största ekonomföreningar. Från och med 1 juli 2016 är föreningen en av universitetets nya studentkårer.

Juridiska föreningen är en studentförening för juridikstuderande i Uppsala. Föreningen har idag ca 2000 medlemmar. Föreningen grundades redan 1844 och har idag en omfattande verksamhet för sina medlemmar. Juridiska föreningen bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Från och med 1 juli 2016 är föreningen en av universitetets nya studentkårer.

Gotlands studentkår Rindi är en mötesplats för studenter i Visby. Studentkåren Rindi för din talan om du har åsikter, frågor eller problem som rör dina studier. Gotlands Studentbostad är Rindis egna boendeförmedling för dig som studerar på Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du länkar och annonser till såväl privata uthyrare som bostadsföretag.

Så blir du medlem i en kår

Studentkårer

Uppsala studentkår
Övre Slottsgatan 7
018-480 31 00
reception@us.uu.se
Tidningen ERGO

Farmacevtiska studentkåren
Dag Hammarskjölds väg 16
018-52 78 33
expen@farmis.uu.se

Föreningen Uppsalaekonomerna
Kyrkogårdsgatan 2B
018-471 69 70
info@uppsalaekonomerna.se

Juridiska föreningen
Övre Slottsgatan 3
070-090 86 73
recce@jf-uppsala.se

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Uthgård, Polacksbacken, Hus 73
info@utn.se

Gotlands studentkår Rindi
Tage Cervins gata 1, Visby
0498-29 99 05 
info@rindi.com

Läs även om nationerna