Vikingar, runor och trevligt sällskap i Minneapolis

4 oktober 2019

En engagerad och frågvis publik fick ta del av Henrik Williams föredrag om runor.

I slutet av september bjöds alumner och vänner in till American Swedish Institute i Minneapolis att besöka utställningen ”The Vikings Begin” och lyssna till Uppsalaprofessorn Henrik Williams föreläsning om runor. Men också för att träffas och utbyta erfarenheter i glada vänners lag.

Kvällen inleddes med en mottagning för alumner från Uppsala universitet. Uppsala universitets alumnnätverk är ett öppet nätverk för alla tidigare studenter och anställda och tack vare goda relationer mellan Uppsala och universitet i systerstaden Minneapolis finns här en relativt stor skara alumner. Inom nätverket anordnas evenemang med jämna mellanrum där alumnerna får chansen att träffas, ha trevligt och utbyta erfarenheter.

Stort intresse för runor i Minnesota

Mottagningen följdes av en öppen välbesökt föreläsning av Henrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, med titeln ”The Vikings Begin…with runes”. I sitt föredrag passade Henrik Williams på att slå hål på några av de många myterna kring runor och vikingar, något som väckte många frågor från den engagerade publiken.

– Det är inget fel med att fortsätta avbilda hjälmar med horn på, så länge man vet sanningen, menade Henrik Williams.

Ett annat budskap var att runor inte är symboler, inte har magisk innebörd eller är hedniska. Runor är bara skrivtecken precis som våra bokstäver men de är viktiga bärare av vår historia och vår kultur.

Henrik Williams avslutade med att tacka American Association for Runic Studies (AARS) för deras generösa stöd till runforskningen vid Uppsala universitet. AARS verkar för att främja akademisk och vetenskaplig forskning om runor och runliknande symboler i Europa och Nordamerika. Vid föreläsningen representerades föreningen av ett stort antal medlemmar, däribland styrelseledamoten och svensk-amerikanen Myrna G. Smith.

Vikingautställning på turné

The Vikings Begin är titeln på Museum Gustavianums vikingautställning som är på turné i USA. American Swedish Institute i Minneapolis är tredje och sista anhalten för turnén, som hittills lockat många besökare i både Boston och Seattle. Utställningen innehåller 1 300 år gamla föremål från Valsgärde, som ger en bild av hur Vendeltidens samhälle utvecklades och vilka drag i det vikingatida samhället som börjar växa fram redan under 600-talet.

– Det har varit en ära för American Swedish Institute att arbeta med Museum Gustavianum för att föra The Vikings Begin-utställningen till Minnesota. Utställningen har varit den mest välbesökta i vårt museums historia. Som en del av programmet har flera forskare från Uppsala universitet bjudits in. De har talat till många och engagerade åhörare kring vikingarnas liv, historia och kultur. Det finns ett tydligt intresse kring detta bland besökarna, som nu har en bättre förståelse kring de utmärkta kunskaper och material om vikingar som finns vid Uppsala universitet. Vi är tacksamma att Uppsala universitet har delat allt detta med American Swedish Institute, sade Bruce Karstadt, VD och koncernchef vid American Swedish Institute.

Sista dagen att besöka The Vikings Begin på American Swedish Institute i Minneapolis är den 27 oktober 2019.

Läs mer: