Uppsala universitet har utnämnts till Årets Erasmus+aktör 2019

5 november 2019

Avdelningschef Erika Dabhilkar (t h) och projektledare Sara Laginder tar emot diplom av Karin Röding, generaldirektör UHR (t v)

Uppsala universitet har utnämnts till årets Erasmus+aktör för arbetet med att systematiskt och framgångsrikt främja studentmobilitet genom Erasmus+. Priset överlämnades av Universitets- och högskolerådet (UHR) vid en ceremoni i Göteborg idag.

– Detta är ett erkännande till Uppsala universitet och alla som jobbar intensivt med Erasmusprogrammet över hela universitet. Ett bland flera framgångsrika projekt är stipendier som ger studenterna  möjlighet att resa klimatvänligt till sina studieorter. Det har uppmärksammats runt om i Europa och flera följer nu efter, säger rektor Eva Åkesson. 

Uppsala universitet har arbetat strategiskt för att öka antalet utresande studenter inom Erasmusprogrammet. Bland annat har en kartläggning gjorts tillsammans med utbildningsansvariga för att ta reda på när det passar för studenter i de olika utbildningsprogrammen att åka utomlands. Information om utlandsstudiemöjligheter behöver nå studenterna i god tid. Flera utbildningsprogram har sett över sina kursplaner och skapat så kallade mobilitetsfönster.

– Lärarprogrammet har till exempel förlagt sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i slutet av terminen och därmed möjliggjort för lärarstudenter att göra praktik inom ramen för Erasmuspraktik, säger Sara Laginder, projektledare.

Uppsala universitet har också arbetat med så kallade utlandsstudieambassadörer: studenter som själva deltagit i utbyte, gjort en praktik eller samlat in data till sin uppsats utomlands, har medverkat vid olika informationsinsatser och kampanjer. Universitet har även arbetat aktivt för att även personal, både undervisande och teknisk administrativ, ska få internationella erfarenheter.

För att marknadsföra Europa som studiedestination samt för att minska klimatpåverkan har Uppsala universitet som första lärosäte i Sverige och Europa också instiftat ett stipendium för att uppmuntra utresande studenter att ta tåget istället för flyget till sin studiedestination. Ett initiativ som uppskattats av de utresande studenterna och fått stor uppmärksamhet både i Sverige såväl som i Europa.

Arbetet har sammantaget givit konkreta resultat: de senaste läsåren har antalet studenter som åker ut på Erasmuspraktik fördubblats, från ett sjuttiotal utresande läsåret 17/18 till 140 utresande läsåret 18/19. Antalet som reser ut för studier har inte ökat i samma takt, men universitet arbetar för att nå underrepresenterade grupper. Bland annat finns extra stipendier inom Erasmus+ för studenter med barn respektive studenter med funktionsnedsättning. En satsning har även gjorts för att nå doktorander.

I prismotiveringen står: ”Universitetet har på ett föredömligt sätt engagerat studenter som ambassadörer för Erasmus+ och lyft fram möjligheten att göra praktik. Utbildningar där få studenter traditionellt deltar i utbyten har särskilt uppmärksammats. Universitetets ledning har fattat avgörande beslut som signalerat vikten av mobilitet. Ett stort antal studenter vid Uppsala universitet har därigenom fått möjlighet att tillbringa en del av sin studietid i ett annat land.”