Ansök om bidrag från universitetets klimatpott

18 maj 2020

För att stärka och förnya universitetets arbete med att minska sin klimatpåverkan har rektor avsatt två miljoner kronor till en klimatpott. Det är nu möjligt att ansöka om upp till 250 000 kronor för ett projekt eller initiativ med detta syfte.

Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet. Rektor fastställer på förslag av en arbetsgrupp vilka ansökningar som ska beviljas.

– I arbetet med att minska universitetets klimatpåverkan är medarbetare och studenters idéer väldigt betydelsefulla. Tack vare rektors klimatpott kommer nu idéer och projektförslag kunna realiseras. Det blir spännande och roligt att ta del av vilka idéer som finns, säger miljöchef Karolina Kjellberg, ordförande i arbetsgruppen.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektets målsättning och genomförande, förväntade resultat, plan för uppföljning och spridning av resultat samt budget. Se mer detaljerad information i anvisningarna.

Ansökan ska inlämnas senast 1 september 2020 och inlämnas elektroniskt till miljöchef Karolina Kjellberg, karolina.kjellberg@uadm.uu.se.

Ansökningarna kommer att bedömas av en grupp bestående av miljöchefen, rektorsrådet för hållbar utveckling, en studentrepresentant samt representanter för de tre vetenskapsområdena.