Över 6 000 fler antagningar till höstterminen

9 juli 2020

Studenter utanför Universitetshuset i Uppsala

61 491 antagningar har Uppsala universitet gjort inför höstterminen 2020, efter första urvalet. Det är en ökning med 11 procent jämfört med hösten 2019 när det var 55 411 antagningar. Campus Gotland har 8 315 antagningar, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med hösten 2019 då det var 8 257 antagningar i första urvalet.

När Universitets- och högskolerådet presenterar antagningsstatistiken för höstterminen 2020 visar den att Uppsala universitet ökar antalet antagna med 11 procent, att jämföras med snittet i riket på alla landets universitet och högskolor som är knappt 10 procent. Populärast program är precis som de senaste åren läkarprogrammet och psykologprogrammet.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Programmen med högst meritvärden – topp fem HT2020

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar       

1. Läkarprogrammet (22,19)
2. Psykologprogrammet (22,08)
3. Juristprogrammet (21,56)
4. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (nytt HT20) (21,20)
5. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (20,99)

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar     

1. Läkarprogrammet (22,00)
2. Psykologprogrammet (21,80)
3. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (nytt HT20) (21,30)
4. Juristprogrammet (21,25)
5. Ekonomie kandidatprogram (20,99)

Högskoleprovet*   

1. Läkarprogrammet (1,70)
2. Psykologprogrammet (1,65)
3. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (nytt HT20) (1,55)
4. Kandidatprogram i fysik – Fysik (1,45)
5. Juristprogrammet (1,40)

* Ett fåtal program inom teknik/naturvetenskap deltar ht20 i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat (75% kvantitativ del/25% verbal del), bland dessa var det svårast att komma in på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, med viktat värde = 1,40.

 

Motsvarande siffror för höstterminen 2019 nedan, som jämförelse.

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar 

1. Psykologprogrammet (22,10)
2. Läkarprogrammet (22,06)
3. Juristprogrammet (21,46)
4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (20,89)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (20,85)

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar     

1. Läkarprogrammet (22,10)
2. Psykologprogrammet (21,60)
3. Juristprogrammet (20,99)
4. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (20,70)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (20,60)

Högskoleprovet*  

1. Läkarprogrammet (1,75)
2. Psykologprogrammet (1,70)
3. Ekonomie kandidatprogram (1,45)
3. Juristprogrammet (1,45)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (1,40)

* Ett fåtal program inom teknik/naturvetenskap deltar ht19 i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat (75% kvantitativ del/25% verbal del), bland dessa var det svårast att komma in på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, med viktat värde = 1,55.